Obligation Globala Bolag 14 Smart Bonus Tillväxt

2017-04-24
Rapport
Obligation Globala Bolag 14 Smart Bonus Tillväxt
ISIN: SE0006259263
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
2017-04-24 10:16
Teoretiskt slutvärde 2017-04-21
Indexutveckling
111,32%
Marknadsföringsmaterial »
118,00%
Slutliga villkor »
2017-04-21
6,66%
Månadsrapport »
Generell produktinformation
Detaljerad produktinformation
Kortnamn
SEB S112G
Deltagandegrad
100%
Emittent
SEB AB (publ)
Avläsningar
Månadsvis (13 observationer)
Nominellt belopp
10 000 kr
Första avläsning
2017-11-02
Emissionskurs
110% av Nominellt belopp
Slutdag
2018-11-02
Kapitalskydd
100% av Nominellt belopp
Kupong
18%
Emissionsdag
2015-11-20
Återbetalningsdag
2018-11-20
Underliggande tillgångar
Startkurs Utveckling1
138,47
11,00%
Namn
Hang Seng Bank Ltd
Vikt
10%
HSBC Holdings PLC
10%
61,05
Allianz SE
10%
157,60
8,03%
Kinder Morgan Inc.
10%
23,35
-13,19%
McDonald's Corporation
10%
109,97
21,31%
Procter & Gamble Co.
10%
73,96
19,82%
Swisscom AG
10%
507,50
-13,85%
AT&T Inc.
10%
32,31
23,58%
Verizon Communications Inc.
10%
44,23
6,83%
Zurich Insurance Group AG
10%
262,00
0,99%
1
2,05%
Avser utveckling av underliggande tillgång utan hänsyn tagen till eventuell genomsnittsberäkning av slutvärde
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.