De bygger stötfångare – av halm

MÅNDAG
Nyhetschefer: Roger Sundberg, Janna Holmqvist Tipsa oss: 0155-767 70, [email protected]
INNOVATION
Ny teknik ska gynna miljön
Växtbaserad plast
I stället för olja använder sig
Trifilon av naturfibrer från växter
som lin och hampa när de tillverkar den biokomposit som blir
till hållbar plast.
Materialet levereras till kund
i filt eller granulat, som både kan
formsprutas och formpressas
till allt från resväskor till bilbarnstolar.
endast en tiondel av originalvikten
för den racerbilkaross, armerad med
kolfiber och naturfiber, som Trifilon
skapat åt Volkswagen.
FOTO: MALÉN ENEBERG
De bygger stötfångare – av halm
NYKÖPING Nyköpingsföretaget Trifilon
förvandlar sörmländskt lin till koldioxidsnål plast
som kan användas inom fordonsindustrin.
– Vi är först i Sverige med den här typen av
bio komposit och först i Europa med den här typen
av kemisk bearbetning, vad vi vet, säger företagets
vd Martin Lidstrand.
I en bullrig industrilokal på Wed -
holmsområdet bakom tågspåren i centrala Nyköping har
de teknikintresserade entrepre nörerna bakom Trifilon byggt
nisk och kemisk väg omvandlas
spillprodukter från bland annat
linoljeproduktion till råmate rial som blir till biokomposit.
i Trifi lons anläggning efterfrågas av
aktörer som söker nya mate rial till fordonsdetaljer, möb -
Plasten som tillverkas
Anläggningens specialbyggda
maskineri utvinner naturfiber
ur linhalm och hampa. På meka -
ler och konsumentprodukter.
Allt från resväskor, stötfångare,
lampskärmar och bilbarn stolar
finns bland innovationsbola gets produkter.
För i takt
ser tar slut ökar efterfrågan på
nya material. Bara de senaste
gröna och naturnära mate
rial tagit form när både resurs
krävande företag som Ikea och
H&M och mindre producen
ter behöver hitta alternativ
som kan minska de ekologiska
avtrycken i tillverkningsproces
sen.
kar
bränsleåtgången
har
-
-
utveckling för fordonsindustrin
varit en grundbult för Trifilon,
som bland annat har tagit
are tillsammans med Plastal, en
under leverantör till Volvo per sonvagnar.
Redan 2014 skapade de en
kaross av hampakomposit till
en av Volkswagens rallybilar.
Sedan det första patentet, som
var en kolfiberhybrid, har före fiber.
främst kom mit från importerad hampa,
men sedan förra våren använ der de även material från lokala
Nyköpingsbon Martin Lidstrand är vd på innovationsföretaget Trifilon.
procent av fibren ska vara lokal
producerade.
– Det gäller att minimera
miljö påverkan. I Europa har
vi gott om lin, så det bör vi
använda mer, säger Martin Lid
strand.
Sedan företagsidén bör
jade gro för snart fem år sedan
kunde maskinerna på Wed
holmsområdet slutligen tas
i bruk i höstas och de första
pallarna på över 20 ton kom
positmaterial beräknas rulla ut
från verkstadsgolvet till våren.
Det blir avstampet för nästa era
av innovativa material.
-
-
minimera miljöpåverkan. I Europa
-
så det bör vi
använda mer.
Anna-Karin Lampou
[email protected]
0155-25 68 15
Linhalm är en spillprodukt från linfröoljeproduktion. I en verkstadslokal
i Nyköping omvandlas naturfibret till plast.