Följesedel GRIS Hygien 2017

FÖLJESEDEL Gris Hygien 2017
Kund
Annan Faktura adress
Namn
Adress
Postnr och ort
Org. Nr./Personnr:
Telefon (dagtid)
E-post
Önskas Svar via
E-post
Brev (avgift 50 kr tillkommer)
Information om provet
Märktext
Provtagningsdatum
Val av analyspaket
Hö/Halm/Strömedel
Våt/Blötfoder & Vassle
Vattenaktivitet, mögel, Aspergillus, totala antalet bakterier
pH, enterobakter, jäst & mögel
Separat burk
Torrfoder
Vattenaktivitet, mögel, jäst, koliforma
bakterier, aeroba bakterier
Blötfoder org. Syror
Mjölksyra, Ättiksyra, Etanol
Separat burk
Lagringskvalitet, Spannmål, hela kärnor
Vattenaktivitet, mögel, Aspergillus, infekterade kärnor
Analysresultaten kan komma att används i underlag för statistik och forskning, som kartlägger och utvecklar Svenskt lantbruk.
Skicka ca 1 liter representativt material i en ren plastpåse med följesedel till.
Tryck ut ALL luft, förslut !
Eurofins Agro Testing, Box 9024 , 291 09 Kristianstad
Vid frågor ring vår kundsupport: 010 490 84 10 eller skicka ett mail till [email protected]