U-värde - Sapa Building System

U-värde med 3-glas och distanslist typ varm kant
Fönster 1086
1230x1480 mm
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)
Distanslist varm kant
Glas Ug
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Fast fönster
0,90 0,93
1,0
1,1
1,2
1,3
1,2
1,3
1,4
1,5
Öppningsbart utåtg.
1,1
1,2
För mer information kontakta Arkitektsupport