Länsföreningen Skåne HjärtLung - Föreningen HjärtLung Ystad

L ä nsfö re ni ng e n S kå n e
Hjä r t L ung
En av fördelarna med att engagera sig i HjärtLungs arbete är möjligheten att lära sig nya saker. Det kan vara kunskap om sig själv,
nya sätt att skapa relationer eller helt enkelt att göra en insats inom
sin lokalförening. Länsföreningen Skåne HjärtLung erbjuder dig
möjligheter att öka dina kunskaper. Ibland kan det vara med hjälp
av mallar och instruktioner. Det finns däremot inget som kan ersätta
det fysiska mötet för att diskutera och utbyta erfarenheter. Därför är
utbildning en viktig fråga för oss.
I utbildningskatalogen för 2017 hittar du som medlem i HjärtLung
kvalificerade utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt uppdrag. Vi jobbar ständigt med att utveckla och uppdatera kursinnehåll
och material.
Förutom våra utbildningar erbjuder vi även möjlighet att skräddarsy
utbildningar för just din lokalförening.
Om du saknar någon kurs får du gärna kontakta oss.
Väl mött under 2017!
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Anmälan
till
samtliga kurser sker genom
mail: [email protected] eller
tfn 040-18 66 10
Ange namn, adress, telefonnummer och mail på Din anmälan.
ANDNINGSYOGA
Tid: Lördag 4 mars och 11 mars 2017
Plats: HjärtLung Helsingborgs lokaler Kurirgatan 1,
Helsingborg
Senaste anmälningsdag: Tisdag 21 februari 2017
Minsta antalet 6 deltagare.
deltagare: Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivitetsledare inom andningsyoga. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Andningsövningar är ett kraftfullt och effektvit sätt att påverka hur vi
mår och våra känslor. Vårt mentala och emotionella tillstånd återspeglas i hur vi andas. Med andningsövningar kan man förändra det
mentala och emotionella tillståndet.
ORDFÖRANDEUTBILDNING
Tid: Onsdag 22 mars 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104,
Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 19 mars 2017
Minsta antalet 3 deltagare.
deltagare: Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Vi diskuterar tillsammans vad en ordförandes uppgifter är, vad man
skall tänka på som ordförande. Det handlar om beslutfattande, ordförandes juridiska ställning samt ledarskap. Kursen skall ge kunskaper,
inspiration till att eventuellt bli ordförande (inget krav). Dessutom
ska den stimulera till kreativt tänkande.
KASSÖRUTBILDNING
Tid: Onsdag 29 mars 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104,
Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 26 mars 2017
Minsta antalet 3 deltagare.
deltagare: Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Kassörens uppgift i en förening är betydelsefull. Kursen presenterar
kassörsuppdraget på olika område. Vi lär oss lite om hur ekonomin
fungerar och hur man kan dokumentera ekonomiska händelser. Även
de juridiska kraven som hör samman med kassörsuppdraget belyses.
SEKRETERARUTBILDNING
Tid: Onsdag 5 april 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104,
Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 31 mars 2017
Minsta antalet 3 deltagare.
deltagare: Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Vi diskuterar till sammans vad en sekreterares uppgifter kan vara. En
sekreterares arbete går ut på att avlasta en ledande befattningshavare
i dennes korrespondens och tekniska och organisatoriska uppgifter.
Allt efter arbetsplats varierar graden av självständighet i arbetet. Vi
kommer fram till vilka arbetsuppgifter som kan vara lämplig för en
sekreterare i en lokalförening.
HLR INSTRUKTÖR
Tid: Tisdag 18 april 2017
Plats: Föreningen HjärtLung Kristianstads lokaler
Näsbychaussén 21 291 35 KRISTIANSTAD
Senaste anmälningsdag: Måndag 20 mars 2017
Minsta antalet 3 deltagare.
deltagare: Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivitetsledare inom HLR. Förkunskapskravet är att man genomgått
grundkurs i HLR. Den tidiga anmälningstiden beror på att vi skall ha
möjligheter att beställa litteratur som skall skickas ut till deltagarna.
Det är ytterst viktigt att varje lokalförening har flera instruktörer som
kan utbilda i HLR. Tänk på att varje minut utan behandling efter ett
hjärtstopp minskar chansen till överlevnad med hela 10 procent. Våra
medlemmar MÅSTE därför kunna HLR. Inte bara medlemmarna
utan det är minst lika viktigt att medlemmarnas nära och kära också
lär sig HLR.
ORFÖRANDEDIALOG
Tid: Fredag 21 april
Plats: Höörs Gästgifwaregård, Gamla torg 4, 243 30 Höör
Senaste anmälningsdag: Tisdag 18 april 2017
Ordförandedialogeträffar vänder sig till ordföranden i lokalföreningarna. Kan inte ordförande SKALL annan styrelsemedlem delta. Varje
lokalförening kan sända två representanter. Vi startar c:a 10.00 och
avslutar c:a 14 - 14.30. Lunch ingår.
Tanken är att lokalföreningarna och länsföreningen skall kunna utbyta information. Vi varje tillfälle kommer en liten programpunkt att
vara inlagd. Programpunkten kommer troligen att ha anknytning till
Region Skåne.
STRESSUTBILDNING
Tid: Onsdag 17 maj 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104,
Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 5 maj 2017
Minsta antalet 3 deltagare.
deltagare: Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Stressreaktion är kroppens normala svar på fara, hot eller utmaning.
Det är den kroniska stressen som kan innebära en fara för hälsa och
välbefinnande. Vi diskuterar tillsammans vad stress är och hur den
kan motverkas. Vi tittar på olika modeller för att kunna hantera stress
i olika former.
FRAMTIDSKONFERENS
Tid: Torsdag 8 och fredag 9 juni 2017
Plats: Falsterbo kursgård Höllviken
Senaste anmälningsdag: Fredag 19 maj 2017
Konferensen vänder sig alla medlemmar i våra lokalföreningar. Vi
försöker penetrera de svaga och starka sidor som de olika lokalföreningarna har. Vi lär oss sedan hur vi skall utnyttja de starka sidorna
och kanske försöka lära oss att minimera verkan av våra svagheter.
Konferensen är en tvådagarskonferens med övernattning. Ange därför vid anmälan om Ni vill ha enkelrum eller dubbelrum.
VATTENGYMNASTIK
Tid:
Plats:
Senaste anmälningsdag:
Minsta antalet
deltagare:
Lördag 2 september
Orups sjukhus
Fredag 18 augusti 2017
5 deltagare.
Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivitetsledare inom vattengymnastik. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Vattengymnastik ger resultat på kondition, smidighet, styrka och förbränning samtidigt som det är ett väldigt skonsamt sätt att träna.
GOLVGYMNASTIK
Tid:
Plats:
Senaste anmälningsdag:
Minsta antalet
deltagare:
Lördag 2 september 2017
Orups sjukhus
Fredag 18 augusti 2017
5 deltagare.
Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivitetsledare inom golvgymnastik. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Gymnastik är bra för att hålla igång kroppen. Syftet med träningen är
framför allt att stimulera blodcirkulationen, upprätthålla och förbättra
ledrörlighet, muskelfunktion, kondition och koordination.
SITTGYMNASTIK
Tid: Onsdag 6 september 2017
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104,
Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 18 augusti 2017
Minsta antalet 5 deltagare.
deltagare: Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till de medlemmar som vill utbilda sig till aktivitetsledare inom sittgymnastik. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Sittgympa är en träningsform för hela kroppen. Syftet med sitt-gympa är främst att stimulera blodcirkulationen, bibehålla och förbättra
rörligheten i lederna, muskelfunktionen, konditionen och koordinationen. Det handlar till stora delar om rörlighets-träning samtidigt
som man bygger upp muskelstyrka och smidighet.
QI GONG UTBILDNING
Tid: Torsdag 5 oktober och torsdag 12 oktober 2017
(kursen är på 2 dagar) 09.30
Plats: Byavången, Byavägen 27, Tomelilla
Senaste anmälningsdag: Fredag 22 september 2017
Minsta antalet 3 deltagare.
deltagare: Vid färre deltagare ställs kursen in.
Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Qigongövningar går ut på att omfördela energin samt att hitta balans
och harmoni i hela kroppen. I Qigong sträcker man ut de spända
musklerna och stärker de svaga i harmoniska rörelser. Vi lär oss ett
program av qigong övningar som ökar deltagarnas välbefinnande.
ORFÖRANDEDIALOG
Tid: Fredag 22 september
Plats: Enligt senare
Senaste anmälningsdag: Tisdag 19 september 2017
Ordförandedialogeträffar vänder sig till ordföranden i lokalföreningarna. Kan inte ordförande SKALL annan styrelsemedlem delta. Varje
lokalförening kan sända två representanter. Vi startar c:a 10.00 och
avslutar c:a 14 - 14.30. Lunch ingår.
Tanken är att lokalföreningarna och länsföreningen skall kunna utbyta information. Vi varje tillfälle kommer en liten programpunkt att
vara inlagd. Programpunkten kommer troligen att ha anknytning till
Region Skåne.
SO- EVO-KONFERENS
Tid: Hösten 2017
Plats: Enligt senare
Senaste anmäl- Enligt senare
ningsdag:
SO- EVO konferensen syftar till att lokalföreningarnas SO och EVO
skall träffa länets SO och EVO. Tanken är att man vid detta möte kan
diskutera utbildningsbehov i lokalföreningarna, utbyta erfarenheter
mellan de olika lokalföreningarna samt diskutera lite de arbetsuppgifter som SO och EVO har i de olika lokalföreningarna.
HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING HLR
Tid: Hösten 2017
Plats: Östergatan 4 A 273 30 TOMELILLA
Senaste anmälningsdag: Fredag 25 augusti
KRAV: För att utbildas till huvudinstruktör i HLR måste man först
var utbildad till instruktör. Dessutom måste man under de senaste
året genomfört minst fyra HLR utbildningar som instruktör.
FRAMTIDSKONFERENS
Tid: Torsdag 12 och fredag 13 oktober 2017
Plats: Falsterbo kursgård Höllviken
Senaste anmälningsdag: Fredag 22 september 2017
Konferensen vänder sig alla medlemmar i våra lokalföreningar. Vi
försöker penetrera de svaga och starka sidor som de olika lokalföreningarna har. Vi lär oss sedan hur vi skall utnyttja de starka sidorna
och kanske försöka lära oss att minimera verkan av våra svagheter.
Konferensen är en tvådagarskonferens med övernattning. Ange därför vid anmälan om Ni vill ha enkelrum eller dubbelrum.
VÅGA TALA INFÖR PUBLIK
Tid: Fredag 6 oktober 2017 och uppföljningsdag enligt
överenskommelse
Plats: Länsföreningens lokaler Kronetorpsgatan 104,
Malmö
Senaste anmälningsdag: Fredag 22 september 2017
Minsta antalet 3 deltagare.
deltagare: Vid färre deltager ställs kursen in.
Kursen vänder sig till ALLA medlemmar. Inga särskilda förkunskaper krävs.
Hör du till dem som gör allt du kan för att slippa hålla presentationer
och föredrag? Vi tittar lite på hur man förbereder sig samt några småsakr man skall tänka på. Vi kommer också att lära oss hur människor
använder sitt kroppsspråk och hur man kan utnyttja kroppsspråket till
sin egen fördel.
LÄNSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Tid: Lördag den 18 mars 2017 kl 11.00
Plats: Höörs Gästgifwaregård, Gamla torg 4, 243 30 Höör
Senaste anmälningsdag: Lördag 11 mars 2017
Motioner som skall behandlas av länsföreningens årsstämma skall ha
inkommit till styrelsen senast fredag 19 februari 2016. Motionsrätt
tillkommer varje medlem och lokalförening. Motionen skall vara
skriftlig och insändas till HjärtLung, Kronortorpsgatan 104, 212 27
MALMÖ eller [email protected]
Rättigheter och beslutsfattande
Varje valt ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Fullmaktsröstning är inte tillåten. Styrelsens ledamöter och dess ersättare,
revisorerna, valberedningen, länsföreningens föredragande tjänsteman samt ledamöter i av styrelsen utsedda organ har yttrandeoch förslagsrätt. Övrig anställd personal har yttranderätt.
Kompletta handlingar med föredragningslista utsändes senast 14 dagar före årsmötet.
Anmälan till kurserna görs till
[email protected]
eller
per telefon till 040-18 66 10