Preliminärt program 2017 (pdf, för utskrift)

Program onsdag 17 maj
Lokal F2
Lokal F3
Lokal F4+F5
11.00 -11.15
Välkommen till Svenska Gastrodagarna 2017 (Lokal F4+F5)
Marie Carlson, ordförande SGF
11.15 -12.00
Hedersföreläsning till minne av Franz Bárány (Lokal F4+F5)
Moderator: Stergios Kechagias
Pregnancy in women with liver disease and pregnancy-related liver disease
Föreläsare: Prof Catherine Williamson, UK
12.00 -13.00
Lunch och utsällning
13.00 -14.00
Fria föredrag 1
Moderator: Björn Lindkvist och
Stergios Kechagias
Fria föredrag 2
Moderator: Henrik Sjövall och
Marie Carlson
14.15-15.15
Bengt Ihres forskarskola
– Bench to bedside
Moderatorer: Olga Bednarska och
Julia Rode
Kirurgi vid IBD – optimal timing
och uppföljande behandling
Moderatorer: Fredrik Hjern och
Francesca Bresso
Basics on gut microbiota for
clinicians
Mirjana Rajilic-Stojanovic
Timing av kirurgi
Mattias Block, Göteborg
Behandling efter kirurgi för IBD.
Medicinska och kirurgiska aspekter
Jonas Bengtsson, Göteborg och
Jonas Halfvarson, Örebro
Fecal microbiota transplantation
in C Difficile and non-established
indications
Robert JM Brummer
Osynliga cirroskomplikationer
Moderatorer: Maria Castedal och
Staffan Wahlin
Encefalopati
– Diagnostik i praktiken
Annette Dam Fialla, Odense,
Maria Hjorth, Falun och
Jimena Tapia Robles, Göteborg
Trombos och blödning
Ingalill Friis-Liby
15.15 -16.00
Posterpresentationer kaffe och utställning
16.00 -16.45
Satellitsymposium – Shire
16.45-17.45
Årsmöte SEGP
18.00
Årsmöte FSGS
Årsmöte SGF
Välkomstmingel
Världskulturmuseet
Program torsdag 18 maj
Lokal F2
07.30 - 08.15
08.30 - 09.30
Lokal F3
Lokal F4+F5
Satellitsymposium – AbbVie
Nya behandlings- och surveillancestrategier för Primär skleroserande
kolangit och primär biliär kolangit
Moderator: Hans Verbaan och
Anna Cederborg
Patofysiologi och nya
behandlingsmöjligheter
Hanns-Ulrich Marschall, Göteborg
Komplikationer och surveillance
Annika Bergquist, Linköping
Kvalitetsindikatorer inom gastroenterologin
Moderatorer: Björn Lindkvist och
Gisela Ringström
Vad kan vi lära oss av diabetologerna? Hur svensk diabetologi
utvecklats genom det nationella
diabetesregistret
Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg
Kvalitetsindikatorer inom
inflammatorisk tarmsjukdom
Martin Rejler, Eksjö
Kvalitetsindikatorer för koloskopiverksamhet
Ervin Toth, Malmö
TEMA VÅRDPROGRAM:
Handläggning av dyspepsi,
Helicobacter pylori och magsår
Moderator: Hans Törnblom och
Susanna Walter
Presentation av vårdprogrammet
Lars Agréus, Stockholm
Fallpresentation funktionell
dyspepsi
Föreslås av vårdprogramsgruppen
Fallpresentation Helicobacter utan
ulcus
Föreslås av vårdprogramsgruppen
Rickard Ekesbo?
Fallpresentation ulcus
Föreslås av vårdprogramsgruppen
Christer Stael von Holstein?
Program torsdag 18 maj forts.
Lokal F2
Lokal F3
09.30 -10.00
10.00 -11.00
Lokal F4+F5
Kaffe och utställning
Cystisk fibros för gastroenterologer
och hepatologer
Moderatorer: Ingalill Friis-Liby och
Robert Saalman
Konsten att åstadkomma
förbättring
Moderator: Sofie Jakobsson,
Helle Wijk och Jan Brun
Stel lever? Transplantation?
Marita Gilljam, Göteborg
Förbättring i vård genom
samverkan. Hur gör man?
Helle Wijk, Göteborg
Gastrointestinal CF
Anders Lindblad, Göteborg
TEMA VÅRDPROGRAM:
Strukturerat endoskopiskt omhändertagande av patienter med IBD
Moderatorer: Morteza Shafazand
och Ervin Toth
Vårdprogram för endoskopisk
surveillance av IBD-patienter
– när, hur och för vem?
Erik Hertervig, Lund
Abstractpresentationer inom
förbättringskunskap och
verksamhetsutveckling
Upplevelser, delaktighet och stöd
vid IBD-surveillance
Katarina Pihl Lesnovska, Linköping
Kromoendoskopi, Image Enhanced Endoscopy eller White Light?
– det vetenskapliga stödet
Björn Rembacken, UK
11.15 -12.00
Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre (Lokal F4+F5)
Moderator: Björn Lindkvist
Recent advances in coeliac disease and non-coeliac gluten sensitivity
Föreläsare: Prof David Sanders, UK
12.00 -13.00
13.00 -14.00
Lunch (inkl St-lunch med case samt årsmöte SYG)
Gastroenterologiskt smågodis
Moderatorer: Annika Bergquist och
Anders Lindblad
Wilsons sjukdom
Ingalill Friis-Liby, Göteborg
Porfyri
Staffan Wahlin, Stockholm
Malrotation
Britt Husberg, Stockholm
Team- och sjuksköterskemottagningar – välfungerande exempel
Moderator: Susanna Jäghult och
Hans Strid
Kvalitet vid endoskopi – Hur når vi
en hög lägstanivå?
Moderatorer: Ingrid Karström och
Andreas Pischel
IBD, exempel från sjukhus av olika
storlek
XX? och Katarina Pihl-Lesnovska,
Linköping
What symptoms indicate
colorectal cancer?
Brian Saunders, UK
Levermottagning
Marie Andersson, Borås
Överföringsmottagning
Valeria Castro Tejera och Helene
Lindfred, Göteborg
Standardisering och utbildning
inom koloskopi
Gabriele Wurm Johansson
Att organisera en välfungerande
skopienhet – erfarenheter från
Karlstad
Stefan Willmarsson och Lotta
Langer, Karlstad
14.00 -14.15
Paus
14.15 -15.15
Mag- tarmfonden (Lokal F4+F5)
15.15 -16.00
Posterpresentationer, kaffe och utställning
16.00 -16.45
Satellitsymposium – Takeda
18.30 Avfärd från Kungsportsplatsen
med Paddanbåtarna
19.00 Gastromiddagen
Lindholmen Event
Program fredag 19 maj
Lokal F2
Lokal F3
07.30 - 08.15
08.30 - 09.30
Satellitsymposium – Norgine
IBD-IBS
Moderator: Jonas Halfvarson och
Marjo Kapraali
Från cirros till multipel organsvikt
Moderator: Hanns-Ulrich Marschall
och Emma Nilsson
Definition av remission vid IBD
Fransesca Bresso
Vad är Acute on Chronic Liver
Failure?
Hans Verbaan, Malmö
Symptom hos IBD-patienter som
bedöms vara i remission
Börje Jonefjäll
Behandling av patienter med
IBD-IBS
Hans Strid
09.30 -10.00
10.00 -11.00
Lokal F4+F5
Njuren och levern, inte bara
hepatorenalt syndrom?
Anna Cederborg, Göteborg
Acute on Chronic Liver Failure på
IVA
Christian Rylander, Göteborg
Polypektomi från smått till stort
– Live-demo
Moderator: Per-Ove Stotzer, Björn
Rembacken och Lotta Langer
Polypectomi – How to do it!
Björn Rembacken, UK
Live-demo polypektomi från
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Östra
Morteza Shafazand och
Tomasz Radomski, Göteborg
Kaffe och utställning
TEMA VÅRDPROGRAM:
Funktionell magtarmsjukdom
Moderatorer: Perjohan Lindfors och
Ghazaleh Mohammadian-Kermani
Rom IV – Vad är nytt?
Magnus Simrén, Göteborg
Nytt vårdprogram för Irritabel
Bowel Syndrome
Hans Törnblom, Göteborg
Fallpresentation
Susanna Walter, Linköping
Den terminala och den nya levern
Moderator: William Bennett och
Elin Hultgren
”De allra sjukaste” – akuta komplikationer vid levertransplantation
Maria Castedal, Göteborg
Immunosuppression
Bo-Göran Ericzon, Stockholm
Uppföljning efter levertransplantation
Emma Nilsson, Lund
Submucosala lesioner – när optisk
endoskopi inte räcker till
Moderator: Gabriele WurmJohansson och Anders Edebo
Endoskopistens vy – översikt diagnoser och endoskopiskt ultraljud
Per Hedenström, Göteborg
Live-demo EUS från Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Östra
Riadh Sadik, Göteborg
Patologens perspektiv
Ola Nilsson, Göteborg
Kirurgiska aspekter – sarkom och
mjukdelstumörer i buken
Viktor Johansson, Göteborg
11.15 -12.00
Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin (Lokal F4+F5)
Moderator: Gabriele Wurm-Johansson
Bile stones – endoscopic diagnosis and management
Föreläsare: Prof Marianna Arvanitaki, Belgien
12.00 -13.00
13.00 -13.45
Lunch och utställning
Sporadiska polyper och ärftlig
polypos – kloka råd till endoskopisten
Moderator: Per Hedenström och
Stefan Wilmarsson
Utredning för polypos och familjär
tarmcancer
Ann-Sofie Backman, Stockholm
Polyper i övre GI – diagnostik och
handläggning
Anders Edebo, Göteborg
Upplevelser och stöd under
genetisk vägledning vid familjär
tarmcancer
Kaisa Frizell, Stockholm
United European Gastroenterology
för Dig!
Moderator: Magnus Simrén och
Hans Törnblom
UEG Education
Valeria Castro Tejera, Göteborg
LINK-award
Andreas Munch, Linköping
Rising Star 2017
Charlotte Hedin, Stockholm
Top Abstract 2016
Sean Bennet, Göteborg
14.00 -14.45
Gastro-quiz (Lokal F4+F5)
14.45 -15.00
Avslutande ord (Lokal F4+F5
Marie Carlson, Ordförande SGF
Den goda konsultationen
– som man lyssnar ger man svar...
– Simulerade patientkonsultationer med diskussion
Perjohan Lindfors, Stockholm,
Ronn Elfors Lipsker, Stockholm,
Pernilla Jerlstad, Göteborg