Energihoppet inbjudan 2017 UKK

Inbjudan till Klubbtävling
Energihoppet, 4-5 mars 2017
1. TÄVLINGSPLATS
Ulricehamn
Lassalyckans Ishall. Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m
Idrottsgatan 9, 523 33 Ulricehamn, Sverige
Latitud: 57.787131 | Longitud: 13.431519
2. TÄVLINGSDAGAR
Lördag 4 mars
Söndag 5 mars
kl. 09.00 – 18.00
kl. 09.00 – 17.00
Hålltider
Torsdag 23 februari
Fredag 3 mars
Lördag 4 mars
Söndag 5 mars
- Preliminära startlistor skickas till aktuella klubbar
- Startordning publiceras kl 19 på hemsidan och
http://www.skatesweden.wehost.se/15-16/
- Möte för panelerna kl 8.15
- Tävling startar kl 9.00
- Möte för panelerna kl 8.15
- Tävling startar kl 9.00
3. TÄVLINGSKLASSER
Junior A Damer
Junior B1 Damer
Junior B2 Damer
Junior A Herrar
Junior B1
Junior B2
Ungdom A15
Ungdom A13
Ungdom B15-1
Ungdom B15-2
Ungdom B13
Ungdom A Pojkar
Ungdom B Pojkar
Minior A Flickor
Minior B Flickor
Minior A Pojkar
Minior B Pojkar
Prioritet: B-klasser,
Kort (enligt ISU) och Friåkning
Kort (enligt SKF) och Friåkning
Friåkning
Kort (enligt ISU) och Friåkning
Herrar Kort (enligt SKF) och Friåkning
Herrar Friåkning
Flickor Kort (enligt SKF) och Friåkning
Flickor Kort (enligt SKF) och Friåkning
Flickor Friåkning
Flickor Friåkning
Flickor Friåkning
Kort (enligt SKF) och Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
Friåkning
samt A-åkare som inte deltar i A-tävlingar.
4. TÄVLINGSREGLER
ISU Regulations 2016 och Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong
2016/2017 för klubbtävling.
Länk
5. TESTKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2016/2017.
Länk
6. LICENSKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2016/2017.
Länk
7. MUSIK
Musikåtergivning på CD. Lämnas till våra klubbvärdar när ni kommer till ishallen. Ta med
reservskiva.
8. PRISER
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller pris vid prisutdelning.
Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter avslutad friåkning i Kiss &
Cry.
9. PUL
Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen samtycker till att deras
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom
ramen för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör uppgifterna och kan publicera
bilder från tävlingen.
10.
PLANNED PROGRAM
Planned program content (PPC) fylls i på webben i IndTA i samband med anmälan till
tävling. Observera att IndTA lagrar PPC, men att PPC måste läggas till varje ny anmälan.
Säkerställ att PPC är uppdaterat i IndTA.
11.
ANMÄLNINGSAVGIFT
625 kr för deltagare med 2 program, 425 kr för deltagare med 1 program.
Avgiften ska inbetalas senast den 2017-02-27 på bankgiro 5946-3034 efter bekräftelse om
deltagande av arrangören. Vid efteranmälan ska dubbel avgift erläggas
12.
ANMÄLAN
Anmälan till tävling görs via IndTA 2.0 systemet senast måndag 13 februari 2017
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, planned program content
(PPC), testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren i
IndTA om allt är korrekt registrerat).
Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som efteranmälan och dubbel
anmälningsavgift ska betalas. Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt
prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser.
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis återbetalning av
anmälningsavgift enligt § 119 i Generella regler.
13.
ARRANGÖREN
Ulricehamns Konståkningsklubb
www.ulricehamnskk.com
[email protected]
076 812 23 65 (Markus Håkansson) eller 070 576 18 55 (Johan Helmrot).
14.
LOGI
För er som har behov av boende rekommenderar vi Hotell Lassalyckan som ligger helt i
anslutning till ishallen eller Hotell Bogesund som ligger i centrum.
15.
TRANSPORT
Inga speciella transporter anordnas. Gratis parkering på området.
16.
MÅLTIDER
I vår cafélokal ”Hyllan” kommer vi ha försäljning av fika och enklare mat under
tävlingsdagarna
17.
ÖVRIG INFORMATION
På vår hemsida, http://www.ulricehamnskk.com, under fliken ENERGIHOPPET, hittar ni
Fortlöpande information om tävlingen. Lottningen kommer att publiceras dagen före
tävlingen efter kl 19.
Ambitionen är att hålla tidsprogrammet inom +/- 15 minuter.
18.
UPPLYSNINGAR
För information hänvisas till:
www.ulricehamnskk.com
[email protected]
076 812 23 65 (Markus Håkansson) eller 070 576 18 55 (Johan Helmrot).
Varmt välkomna till Ulricehamn