Till Bergsstatens kontor i Luleå söker vi en

Till Bergsstatens kontor i Luleå söker vi en Gruvingenjör
Dnr 411-417/2017
SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk
information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår
vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark och vattenområden används och utvecklas
för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och
ansvarstagande.
Bergsstaten handlägger ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral i Sverige. Bergsstaten är
ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning (SGU).
SGUs huvudkontor ligger i Uppsala medan Bergsstatens verksamhet är förlagd till Luleå, med tio
medarbetare. Gruvbranschen är viktig för Sverige och vi har även ett stort inslag av utländska bolag och
internationella kontakter. Som gruvingenjör kommer du att vara med i händelsernas centrum samtidigt
som du arbetar fritt och självständigt.
Arbetsuppgifter
Som vår nya gruvingenjör kommer du att.
• Handlägga tillståndsärenden enligt minerallagen
• Informera och ge service till allmänhet, myndigheter, intressenter och näringsliv.
• Granska de tekniska delarna i ansökningar om tillstånd för gruvverksamhet.
• Vara sakkunnig avseende gruvverksamhet.
• Utöva tillsyn över gruvdrift och prospektering.
Arbetsuppgifterna kommer att anpassas till din utbildning och erfarenhet, vilket betyder att vissa
arbetsuppgifter kan tillkomma och andra utgå.
Din kompetens
Vi söker i första hand dig som har akademisk examen inom gruvteknik och geologi (bergsingenjör eller
bergsskoleingenjör) eller har annan likvärdig utbildning
Vi ser gärna att du har erfarenhet från gruvbranschen och vi uppskattar om du har erfarenhet från svensk
statsförvaltning och kunskaper om näringslivets villkor. Goda kunskaper om mineral- och
miljölagstiftningen är meriterande. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och
på engelska.
Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt och strukturerat och att du har ett prestigefritt
förhållningssätt . Arbetet ställer höga krav på god samarbetsförmåga och att du har lätt för att skapa och
utveckla kontakter. Som medarbetare på SGU förutsätts att du delar vår värdegrund för medarbetarskap
och ledarskap. Läs mer på vår webbplats under ”Om SGU/Att arbeta på SGU”.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, placering i Luleå. En
registerkontroll kommer att göras då tjänsten är säkerhetsklassad. På SGU ser vi medarbetarnas olikheter
som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder,
etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.
Vill du veta mer, hör gärna av dig till bergmästare Åsa Persson, telefon 0920-23 79 07.
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon 018-17-92 26 och Anita Remnegård för
ST-Geologiska, telefon 018-17 91 51.
Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2017. Dina handlingar ska kunna styrkas genom
uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning.
SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem. Vi ser gärna att du lämnar din ansökan via
detta system som du når via www.bergsstaten.se eller www.sgu.se.