Cyxone Pressrelease 2017-03-10

Pressmeddelande
Cyxone AB (publ)
559020-5471
2017-03-10
Cyxones utvecklingssubstans T20Ks
T20K förmåga att både förebygga och bromsa multipel skleros i
djurmodell är nu verifierad av ett oberoende laboratorium.
laboratorium
Cyxone meddelar idag att en oberoende forskargrupp på Monash University i Australien har bekräftat de goda
effekter av bolagets utvecklingssubstans T20K på MS symptom i djurmodell som tidigare beskrivit.
beskrivit
I Cyxones utvecklingsprogram ingår att bekräfta de goda resultat med T20K
T20K på MS i djurmodell som
forskargruppen i Wien beskrivit
rivit bl.a. i en artikel publicerad i mars 2016 i den ansedda vetenskapliga tidskriften
PNAS. Det är ett standardförfarande
dförfarande inför kliniska studier att låta ett oberoende laboratorium bekräfta
effektivitetenn av den nya drog som man avser att utveckla till konkurrenskraftig produkt.
Forskargruppen har undersökt om T20K,
T20K genom förbehandlig av djuren med endast en dos given sju dagar före
initiering av sjukdomen, kan förhindra att djuren utvecklar MS symptom samt om daglig behandling med T20K
efter initiering, kan förhindra att MS utvecklas.
Man har visat att endast en dos av såväl 5 som 10 mg/kg T20K 7 dagar före sjukdomsinititeringen signifikant
fördröjde symptomutvecklingen,, reducerade graden av MS symptom samt krafigt reducerade den sammanlagda
sjukdomsutvecklingen hos djuren.
När man startade en oral behandling av försöksdjuren med T20K samtidigt med sjukdomsinitieringen så
fördröjdes och reducerades symptomutvecklingen av T20K redan vid 1 mg/kg/dag.
mg/kg/dag Vid en dos av 3 mg/kg/dag
så utvecklades inga mätbara MS symptom i djuren. Den positiva kontrollsubstansen Fingolimod (Gilenya) given
vid samma dos, 3 mg/kg/dag, uppvisade liknande effekt på MS symptom som T20K.
Resultaten från Monash Universtity bekräftar därmed att T20K har både förmåga att förebygga MS som att
behandla redan uppkommen sjukdom. Denna nya studie visar också att T20K har effekt vid avsevärt lägre doser
än tidigare beskrivits. Fullständig hämning av
av MS symptom sker redan vid en oral dos av 3 mg/kg/dag i
jämförelse med den tidigare oralt effektiva dosen 20 mg/kg/dag.
Resultaten tyder på att T20K har en mycket konkurrenskraftig effekt på MS jämfört med dagens ledande MS
produkt Gilenya och att säkerhetsintervallet
hetsintervallet förefaller vara ännu större än det som tidigare uppmätts.
Cyxones VD, Kjell Stenberg säger ”Även
”Även om vi aldrig tvivlat på de resultat som tagits fram av forskargruppen
vid det Medicinska Universitet i Wien så är vi glada att nu ha visat att T20K kan ha ännu bättre effekter mot MS
i djurmodell än vi tidigare trodde vlket styrker oss i vårt arbete för att studera T20Ks effekter i människa.”
människa.
Cyxones ordförande,
rdförande, Bert Junno, säger, ”De
” nya resultaten från det Australiensiska
ka laboratoriet stärker Cyxones
ledande position vad gäller utveckling av effektivare och säkrare medel mot multipel skleros.”
skleros
Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: [email protected]
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com
Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
fö
för
offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 13.00 CET.
Pressmeddelande
Cyxone AB (publ)
559020-5471
2017-03-10
Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga
växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya
nya läkemedel med
fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget
fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska
för olika immunsjukdomarr som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på
Nasdaq First North är Erik Penser Bank.
Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: [email protected]
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com