Inbjudan

Inbjudan till kursen
Regionalt skyddsombud
Din roll och dina uppgifter
den 30 augusti – 1 september 2017 på Bergendal i Sollentuna
Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att anta ett uppdrag som
regionalt skyddsombud/arbetsmiljöombud. Du har grundläggande
kunskaper på området och behöver fördjupa ditt kunnande.
Genom gruppövningar, diskussioner och föreläsningar ger kursen
kunskaper och verktyg för ett väl fungerande regionalt arbetsmiljöarbete.
Vi går igenom arbetsmiljöns regelverk, skyddsombudsrätt och annan
lagstiftning, samt Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och
organisatorisk arbetsmiljö. Vi belyser regionalt arbetsmiljöarbete (SAM),
ansvarsfördelning och samverkan mellan arbetsmiljöarbetets olika aktörer.
Du får idéer och metoder för att bygga upp ett systematiskt regionalt
arbetsmiljöarbete och kunskaper som hjälper dig att definiera din roll och
uppdragets gränser och utmaningar.
Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra förbund är en väsentlig del av
kursen. Det är därför värdefullt om alla sover över och deltar i
kvällsnacket på Bergendal i Sollentuna utanför Stockholm.
Alla deltagare förutsätts ha grundläggande kunskaper i
arbetsmiljöarbete när de kommer till Bergendal. För att detta ska kunna
uppfyllas ingår en förberedelsekurs på nätet. Den tar 1 - 4 timmar att
genomföra, beroende på förkunskaper
Kursen tar upp





Arbetsmiljöns regelverk inklusive skyddsombudsrätt
Att vara regionalt skyddsombud/arbetsmiljöombud
Att organisera ett regionalt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Metoder för samverkan kring arbetsmiljö
Uppdragets gränser och utmaningar
TCO Fackliga Akademi • 114 94 Stockholm • www.tco.se/fackligaakademin
Kurslitteratur
Maria Steinberg: Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt, 2013
Kursavgift
TCO Fackliga Akademi står för alla utgifter förutom eventuell förlorad
arbetsinkomst. Detta inbegriper kurslitteratur, mat och boende på
Bergendal och alla resor, så länge de följer ditt förbunds resepolicy.
Din reseräkning ska du skicka till ditt förbund, som sedan fakturerar TCO
Fackliga Akademi.
Ansökan till kursen
Du söker till kursen via denna länk. Observera att du behöver fylla i
ansökningsformuläret i samverkan med kursansvarig på ditt förbund. Det är
de som antar och rangordnar deltagare för förbundets räkning. Kontakta
ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.
Förbundet behöver din ansökan i god tid före den 22 maj. Detta datum är
förbundets sista anmälningsdag till TCO Fackliga Akademi. Därefter
genomför vi antagningen.
I början av juni får du sedan ditt antagningsbesked.
Ytterligare information lämnas av Kristina Mattsson, 08 782 92 28 eller via e-post
kristina.mattsson(at)tco.se eller kursanmalan(at)tco.se. Program och annan
information publiceras på www.tco.se/fackligaakademin
TCO Fackliga Akademi • 114 94 Stockholm • www.tco.se/fackligaakademin