Kallelse till årsmöte i Västergårdens Vägförening

Kallelse till årsmöte i Västergårdens Vägförening
När: söndag den 26 mars 2017 klockan 17.00
Plats: Kommunhuset, Forum, Gullmarssalen
Styrelsen hälsar dig välkommen till
årsmötet för Västergårdens Vägförening.
Vill du ha kallelser och info via din mail?
Registrera din mail-adress på Västergårdens Vägförening hemsida,
www.fossvaster.se och anmäl den.