Instruktioner för uppdatering av appen

Senast mars 2017 behöver användare som har iPhone/iPad uppgradera Timrapporten.
1. Gå in på din iPhone/iPad som har appen Timrapporten.
2. Ta bort appen Timrapporten: Tryck på appen i några sekunder tills ett kryss visas i appens
övre vänstra hörn. Tryck på krysset för att ta bort appen.
3. På frågan ”Vill du radera ”Timrapporten”?”, välj ”Radera”. (Detta påverkar INTE den tid du
har registrerat.)
4. Gå in på appen Sthlm Appar.
5. Installera Timrapporten: för Timrapporten, välj INSTALL.
6. Välj Installera.
7. Appen Timrapporten ska nu installeras igen på din iPhone/iPad och kan användas som vanligt.
2017-01-20 ver.0.8