Marknadsmeddelande 50/17 50/17 – Initiator Pharma

Marknadsmeddelande 50/17
50/17 – Initiator Pharma AB noteras på AktieTorget den
16 mars, 2017
Första handelsdag på AktieTorget för Initiator Pharma AB:s aktie är
den 16 mars 2017. Kortnamnet för aktien är INIT.
Det totala antalet aktier i bolaget är 8 683 943.
Information om aktien:
Kortnamn: INIT
Aktienamn: Initiator Pharma AB
ISIN-kod: DK0060775872
OrderBoks-ID: 134866
Organisationsnummer: CVR:37663808
Kvotvärde: 0,105 DKK
Första handelsdag: 16 mars, 2017
Antal aktier: 8 683 943
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT
Stockholm den 10 mars 2017
AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]