praktiktjänstgöring vid ambassaden i lissabon höstterminen 2017

PRAKTIKTJÄNSTGÖRING VID
AMBASSADEN I LISSABON
HÖSTTERMINEN 2017
Sveriges ambassad i Lissabon utlyser härmed en praktikplats för
höstterminen 2017.
Den handledda praktiken innefattar bland annat informationsinhämtning för
rapporter inom områden såsom politik, ekonomi och EU-samarbete, samt
andra uppgifter inom ambassadens mångsidiga verksamhet, exempelvis
Sverigefrämjande och administration.
Ambassaden har till uppgift att representera Sverige i Portugal och att ta tillvara
svenska intressen i landet. Ambassaden är även sidoackrediterad till Kap Verde och
Guinea-Bissau.
Sökanden:
Ambassaden söker studenter med ekonomisk, statsvetenskaplig eller juridisk
inriktning och med kunskaper i och intresse för EU-frågor. Kunskaper i portugisiska
är i högsta grad önskvärt. Intresse och fallenhet för rapportskrivning är en
förutsättning. Som praktikant bör du vara beredd på att sätta dig in i och vara
behjälplig med många olika frågor, samt även kunna arbeta flexibelt och ibland under
tidspress.
Praktikförutsättning:
Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola.
Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om
praktik inte ingår som poänggivande kurs i ett utbildningsprogram måste den
aktuella institutionen kunna intyga att praktiken är relevant för den studerandes
utbildningsinriktning.
Praktikperiod:
Cirka 20 veckor. Tillträde sker i början av september. Exakt datum bestäms mellan
praktikanten och ambassaden.
Ersättning:
Praktiken är oavlönad och ska finansieras med studiemedel. Praktikanten ordnar och
betalar själv resor och uppehälle.
Försäkring:
Praktikanter vid utlandsmyndigheter ska vara fullt försäkrade, till exempel genom
"student UT" (se www.kammarkollegiet.se).
Ansökan:
Ansökningsbrev med meritförteckning, samt exempel på rapport/PM som sökande
skrivit (på svenska) sänds via e-post senast den 31 mars till:
[email protected]
Beslut om tillsättande av praktikplatsen fattas av ambassaden i Lissabon. Den
tilltänkta praktikanten kommer att säkerhetskontrolleras genom registerkontroll.
Praktikanten måste vara svensk medborgare.
För ytterligare upplysningar och frågor, vänligen kontakta ambassaden på e-post:
[email protected]