deltagarlistan och schemat

Deltagare och tidschema till Test i Kalmar 2017-03-04
Preliminärt tidsschema kom i god tid minst 1 tim innan. Endast start tiden är fast.
Kl 09.00 Uppvärmning för första uppvärningsgruppen.
KL 09.06
Fri 4
Fri 2
Basic Grund
Spolning kl 10.10
KL 10.25
Annie
Thea
Alice
Alvira
Ida
Julia
Tyra
Harriet
Sara
Alexandra
Cathrine
Maja
Märta
Alva
Kajsa
Emilia
Amanda
Julia
Flora
Agnes
Sofia
Freja
Natalia
My
Maja
Tuva
Larsson
Lilja
Karlbom
Albien
Peterson
Bergzen
Thunborg
Sandebäck
Bengtsson
Gyllenman
Fredsriksson
Muchowska
Kartalis
Larsson
Antonsson
Andersson
Andersson
Andersson
Body
Boman
Thestrup
Holmberg
Muchowska
Petersson
Larsson
Eldh Erlandsson
rest
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Ebba
Fanny
Vilma
Beata
Gábor
Nellie
Leia
Nathalie
Stolpe
Rosenlund
Kullman Larsson
Kullman Larsson
Body
Frej
Westerlund
Jartelius
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Ella
Uni
Ella
Majken
Hanna
Camara Svedin
Boye
Hjelm
Sturesson van Brink
Larsson
Kalmar KK
Kalmar KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Dana
Felica
Li
Svahn
Kalmar KK
Växjö KK
Hedda
Schmith Lund
Karlskrona KK
Basic 1
KL 10.50
Basic 2
KL 11.00
Basic 3
KL 11.05
Basic 4
Hanna
Larsson
Karlskrona KK
Alice
Alvira
Ida
Julia
Tyra
Sara
Alexandra
Cathrine
Marie
Karlbom
Albien
Peterson
Bergzen
Thunborg
Bengtsson
Gyllenman
Fredsriksson
Thunborg
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Linnea
Emilia
Emilia
Amy
Ida
Görling
Andersson
Lind
Hedlund
Melin
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Nellie
Fanny
Moa
Ebba
Beata
Leia
Lova
Frej
Rosenlund
Bemervik
Stolpe
Kullman Larsson
Westerlund
Ersson
Molly
Varvara
Ella
Ellen
Majken
Sturesson
Sinchugova
Hjelm
Wester
Sturesson van Brink
Kalmar KK
Kalmar KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
Linnea
Vera
Dana
Felica
Skobe
Sandebäck
Li
Svahn
Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Växjö KK
Jenny
Wilma
Julia
Li
Rosenlund
Svensson
KL 11.15
Fri Grund
Spolning . KL 11.50
KL 12.05
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
Fri Grund
Kl 12.20
Fri 1
rest
Karlskrona KK
rest bUSp Kalmar KK
rest bUSp Kalmar KK
Kalmar KK
Kalmar KK
Karlskrona KK
Karlskrona KK
KL 12.50
Fri 2
KL 13.25
Fri 3
KL 13.40
Fri 4
rest 2F
Kalmar KK
Kalmar KK
Karlskrona KK