Valberedningens förslag till val vid årsmöte 2017 för LRF:s

Valberedningens förslag till val vid årsmöte 2017
för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Ordförande för mötet: Johannes Löndahl
Sekreterare för mötet: Martin Gustavsson
Antal styrelseledamöter: 11
Styrelseledamöter:
Omval av Benny Olsson, Daniel Eliasson, Johannes Löndahl, Julia Bengtsson, Lars-Olof Thorsson, Martin Gustavsson, Nathalie Fridell. Rikard Oscarsson, Robert Larsson, Roy Andersson och Ulf Karlmark.
Kommungruppsordförande: Omval av Johannes Löndahl
Fullmäktige till regionförbundets stämma 20 mars 2017 i Vara:
Benny Olsson, Daniel Eliasson, Johannes Löndahl, Martin Gustavsson och
Viktor Brycke.
Ersättare: Gunnar Arnesson, Nathalie Fridell, Beatrice Andersson, Robert
Larsson och Rikard Oscarsson.
Vattenvårdsansvarig: Ulf Karmark
Erik Eliasson, valberedningens ordförande