NEWS 2017 - NC Nordic Care

NEWS 2017
NEWS 2017
NC INCLUSIVE DESIGN
NÄR ESTETIK OCH FUNKTION MÖTER GENUINA TRÄMATERIAL SKAPAS EN SKÖN MIX AV VISUELL
NJUTNING OCH HÖG FYSISK KOMFORT – EN UNIK KÄNSLA SOM HAR VARIT VÅRT SIGNUM I
SNART SJU ÅRTIONDEN. Vår strävan att driva utvecklingen och hela tiden jaga nya utmaningar
återspeglas i denna vår 67:e nyhetspresentation. Stolta presenterar vi i år en mix av nya spännande
produkter som alla har sin plats i vårt mångfacetterade utbud av sann kreatörsglädje.
Lär känna en ny pinnstol och se den som en klassisk sittmöbel i modernt uttryck i vacker ask.
Se en ny ikon födas i sensuellt sammansatta delar i mjukt format böjträ. Upplev möjligheterna
att skapa nya runda rumsligheter i en kantig värld. Möt vår nya tystlåtna och anpassningsbara
förvaringslösning. Ta en tur i vår succéfamiljs vidareutveckling på hjul. Eller varför inte hitta en ny
portabel möbelvän, producerad utifrån vårt uttalade hållbarhetsbegrepp.
Hur som helst så vet vi att våra möbler ständigt vinner nya beundrare och användningsområden
och att vi med årets nyhetskollektion fortsätter göra möbelvärlden både gladare och mer hållbar.
Du är varmt välkommen till NC anno 2017.
THE FUSION OF AESTHETICS, FUNCTION AND GENUINE WOOD MATERIALS CREATES A
BEAUTIFUL MIX OF VISUAL PLEASURE AND PHYSICAL COMFORT – A UNIQUE FEELING THAT
HAS BEEN OUR HALLMARK FOR NEARLY SEVEN DECADES. Our efforts to drive development and
constantly chase new challenges are reflected in this our 67th news presentation. This year we
proudly present a mix of exciting new products that all have their place in our diverse range of
true creativity.
Get to know a new Windsor chair and experience it as a classic seating furniture featuring a
modern expression and beautiful European ash. Observe the birth of a new icon comprising
sensually shaped wooden parts. Take a closer look at the possibilities of creating soft spatial
features in a rigid world. Meet our new silent and adaptable storage solution. Go for a ride in
our successful family’s further development on wheels. Or why not find a new portable furniture
friend, manufactured in accordance with our sustainability concept.
We are also proud to say that our furniture is constantly gaining new fans and new areas of use,
and that we with this year’s new collection continue to make the world of furniture both happier
and more sustainable. You are very welcome to enjoy our latest take on inclusive design.
ALVA
EN MODERN KLASSIKER Alva är en modern
variant av den klassiska pinnstolen. Principen
att konstruktionsmässigt utgå från sitsen
återfinns hos Alva. Rygg och bakben är stilfullt
sammanfogade i en väldigt stark konstruktion
där delarna låser varandra. Här har antalet
pinnar reducerats och stolen har fått en enkel
men karaktärsfull form. Alva tillverkas i ask
som är ett hårt och segt träslag, och passar
därför väldigt bra till stolar. Dessutom är det ett
mycket vackert träslag.
A MODERN CLASSIC Alva is a modern
version of the classic Windsor chair. In this
type of furniture, the legs and chair-back
spindles are fastened in the seat, providing
a very strong structure in which the parts
lock together. Here, the number of lathed
sticks have been reduced and the chair has a
simple yet distinguished shape. Alva is made
of European ash, which is a hard and tough
material perfect for chairs. In addition, it’s also
naturally beautiful.
DESIGN JONAS OSSLUND
KOMPIS
EN VÄN I ALLA LÄGEN Fällpallen Kompis rör
sig fritt genom möbelhistorien. Denna typ av
möbel har under årtusenden fyllt olika behov
och visat sig vara både mycket hållbar och
användbar. Utifrån detta arv hittar Kompis sina
sammanhang i vår samtid – och passar perfekt
som besökspall i det offentliga rummet, som
smart gästpall hemma eller som en arbetspall
på det aktivitetsbaserade kontoret. Kompis är
tillverkad av material som bidrar till en hållbar
utveckling. Textilen är exempelvis tillverkad av
74 % återvunnen polyester.
A FRIEND FOR ANY OCCASION The folding
stool Kompis moves freely through furniture
history. For ages, this type of furniture has
filled various needs and proved to be both
highly durable and useful. Drawing from this
legacy, Kompis creates its very own context in
our times – and fits perfectly as a visitor stool
in public areas, as additional seating at home
or as a work stool at the activity-based office.
Kompis is made of materials that contribute to
sustainable development. The upholstery, for
example, is made of 74% recycled polyester.
DESIGN PETER ANDERSSON
JULIA
NÄTT OCH LÄTTPLACERAT Julia brickstativ
är ett naturligt tillskott till Julia-familjen och
en rolig utveckling av tidigare produkter i
familjen.
Brickstativet med den kompletterande
avtagbara brickan är litet och nätt och blir ett
charmigt brickbord med vänlig karaktär.
NEAT AND EASY TO PLACE The Julia tray
table is a natural addition to the Julia family and
a fun extension of previous products. The tray
table, which is a complement to the removable
tray, is small and neat and has a charming,
warm character.
DESIGN EVA SCHILDT
JULIA
CHARMIG OCH FUNKTIONELL Julia hylla
är unik i sin avrundade form och hittar en
funktion i många olika miljöer. Den passar
exempelvis perfekt som sideboard, fönsterbord och rumsavdelare i kontorslandskap och
matsalar. Genom att ställa flera hyllor i linje
rakt efter varandra skapas en sober framtoning
medan en mer avslappnad gruppering ger
mjuka, böljande former.
CHARMING AND FUNCTIONAL The Julia
shelf is unique with its rounded shape and
makes a stylish function in many different
environments. For example, it fits perfectly as
a sideboard or window table in any setting as
well as a room divider in offices and canteens.
Placing several items in a straight line creates
a sober appearance, while a more casual
grouping provides soft, undulating shapes.
DESIGN EVA SCHILDT
MANHATTAN
GRÄNSLÖS OCH SENSUELL Manhattan är
både ett ikoniskt designuttryck och en elegant,
funktionell stol. Stolen flirtar med vår långa
tradition av att skapa kvalitetsmöbler i trä, men
tar denna genuina process ett steg längre.
Mjuka kurvor, profiler och ytor ser till att stolens
två delar balanseras varsamt. Resultatet är en
möbel som utstrålar sensuell minimalism.
BOUNDLESS AND SENSUAL Manhattan is
both an iconic design statement on its own as
well as an elegantly functional chair. The chair
celebrates our long tradition of meticulously
creating quality wood furniture, pushing the
boundaries of this genuine process. Featuring
two elements that carefully balance together,
created by using soft curves, profiles and
surfaces, Manhattan exudes a sensually
minimal unity.
DESIGN KARIM RASHID
POCKET
INNOVATIV FÖRVARING MED TYST FORMSPRÅK
Pocket är en innovativ förvaringsaccessoar och
bullerdämpare. Produkten passar till alla typer av
stolar eller läsfåtöljer och erbjuder stilren förvaring av
sångboken, konferensmappen, surfplattan eller varför
inte det pågående stickningsprojektet. Tack vare dess
ljuddämpande filtmaterial är Pocket dessutom perfekt
som bullerabsorberande accessoar i publika rum med
hårda golvytor.
INNOVATIVE STORAGE WITH A SILENT DESIGN
Pocket is an innovative storage accessoar with
soundabsorbing qualities. The product goes perfectly
with all kinds of chairs or armchairs and offers stylish
storage of your songbook, conference folder, tablet
or why not the current knitting project. Its soundabsorbing felt material makes Pocket also ideal as a
noisedampening accessoar in public areas with hard
floor surfaces.
DESIGN PETER ANDERSSON
JACKIE
ELEGANS OCH ERGONOMI I SKÖN HARMONI
Möbelserien Jackie har nu samlat ihop sig
till en komplett familj. Denna moderna
funktionsfåtölj innefattar höga krav på
funktion och ergonomi och har en form som
utstrålar stabilitet och trygghet. Det steglösa
reglaget för viloläge och den smidiga fotpallen
är utvecklade för att enkelt kunna hanteras av
användaren. All textil är avtagbar och tvättbar.
Konstruktionen är dessutom utformad med
få delar och utan skrymslen för en enkel och
effektiv skötsel. För personer med nedsatt
rörelseförmåga finns fåtöljen nu i en utvecklad
variant med hjul och fotplatta, funktioner som
är naturligt integrerade i möbeln.
ELEGANCE AND ERGONOMICS
IN SMOOTH HARMONY The Jackie collection
has now grown into a complete family. This
modern recliner chair comprises high demands
on function and ergonomics and comes with
a shape that exudes stability and reliability. In
addition, the position lever as well as the neat
footstool are designed to be easily managed
by the user. This highly comfortable recliner is
designed with few parts and a gap between
the seat and backrest to facilitate cleaning.
All upholstery is removable and washable. For
people with reduced mobility the chair is now
also available with smoothly integrated wheels
and footrest.
DESIGN PETER ANDERSSON
ALVA 074 / 072
ALVA 074 / 072
HÖJD / HEIGHT
BREDD / WIDTH
DJUD / DEPTH
SITTHÖJD / SEATING HEIGHT
HÖJD ARMLEDARE / HEIGHT ARM REST
H:85 B:45 D:54 SH:46
Ritningsnr/Drawing number
NORDIC CARE
N C
Ydrevägen 23 Box 30 573 21 TRANÅS
Tel 0140-384060
KOMPIS 035
[email protected]
NORDIC CARE
R
Ydrevägen 23 Box 30 573 21 TRANÅS
Tel 0140-384060
xxxx-xx-xx
Datum/Date
Skala/ Scale
Ritningsnr/Drawing number
Material
Ytbehandling
Revision
Standard
tolerans
Status
Beskrivning/Description
Ritad av/Desgined by
Datum/Date
Skala/ Scale
[email protected]
xxxx
KOMPIS 035
Production
XX
Ritad av/Desgined by
R
Status
Revision
xxxx
N C
SS-ISO
2768-1m
Production
Produktnamn
XX
xxxx-xx-xx
Overview
alt. vilken
detalj
Material
Ytbehandling
85
45
54
46
40
HÖJD / HEIGHT
BREDD / WIDTH
DJUD / DEPTH
SITTHÖJD / SEATING HEIGHT
Standard tolerans
SS-ISO 2768-1m
Beskrivning/Description
Produktnamn
Overview alt. vilken detalj
H:51 B:44 D:40 SH:46
51
44
40
46
JULIA 765
JULIA 164
H:60 B:55 D:38
Ritningsnr/Drawing number
N C
N C
NORDIC CARE
R
NORDIC CARE
R
Status
Revision
Ritningsnr/Drawing number Revision
xxxx
xxxx
Datum/Date
Ritad av/Desgined by
Datum/Date
Ritad av/Desgined by
XX
xxxx-xx-xx
XX
xxxx-xx-xx
Material
Ytbehandling
Material
Ydrevägen 23 Box 30 573 21 TRANÅS
Ydrevägen 23 Box 30 573 21 TRANÅS
Tel 0140-384060 [email protected]
Tel 0140-384060 [email protected]
JULIA 765
Status
Production
Production
Skala/ Scale
Skala/ Scale
JULIA 164
Standard tolerans
Standard tolerans
SS-ISO 2768-1m
SS-ISO 2768-1m
Ytbehandling
Beskrivning/Description
Beskrivning/Description
Produktnamn
Produktnamn
Overview
alt. vilken detalj
Overview alt. vilken detalj
HÖJD / HEIGHT
BREDD / WIDTH
DJUD / DEPTH
60
55
38
H:87 B:110 D:38
Ritningsnr/Drawing number
xxxx
N C
NORDIC CARE
Ritad av/Desgined by
XX
R
Material
Ydrevägen 23 Box 30 573 21 TRANÅS
Tel 0140-384060
N C
[email protected]
NORDIC CARE
R
Standard tolerans
Ritningsnr/Drawing number
Beskrivning/Description
[email protected]
H:69 B:59 D:61 SH:45 SD:45
Production
Skala/ Scale
Ytbehandling
Material
Tel 0140-384060
Status
Revision
Datum/Date
xxxx-xx-xx
Revision
xxxx
Produktnamn
Overview
alt. vilken
detalj
Datum/Date
Ritad av/Desgined
by
XX
xxxx-xx-xx
Ydrevägen 23 Box 30 573 21 TRANÅS
MANHATTAN 175
87
110
38
HÖJD / HEIGHT
BREDD / WIDTH
DJUD / DEPTH
Beskrivning/Description
Ytbehandling
Produktnamn
Overview alt. vilken detalj
MANHATTAN 175
SS-ISO 2768-1m
Status
Production
Skala/ Scale
Standard tolerans
SS-ISO 2768-1m
HÖJD / HEIGHT
BREDD / WIDTH
DJUD / DEPTH
SITTHÖJD / SEATING HEIGHT
SITTDJUP / SEATING DEPTH
69
59
61
45
45
POCKET 010
POCKET 010
HÖJD / HEIGHT
BREDD / WIDTH
DJUD / DEPTH
18
27
5
H:18 B:27 D:5
JACKIE 537
HÖJD / HEIGHT
BREDD / WIDTH
DJUD / DEPTH
SITTHÖJD / SEATING HEIGHT
HÖJD ARMLEDARE / HEIGHT ARM REST
JACKIE 537
H:123 B:73 D:77-130 SH:52
123
73
77-130
52
66
NC NORDIC CARE AB
Ydrevägen 23, 573 35 Tranås
+46 (0)140 – 38 40 60
[email protected]
SHOWROOM STOCKHOLM
Stockholm Design Stop
Nackagatan 6, 116 41 Stockholm
08-232005
[email protected]
SHOWROOM GÖTEBORG
Brand Design Center
Sofierogatan 3G, 412 51 Göteborg
+46 70 348 55 60
[email protected]
SHOWROOM OSLO
Sköyen Design Center
Drammensveien 130c, 102 77 Oslo
+47 23 28 33 55
[email protected]