Falkenbergs VBK

Hej
Här kommer Falkenbergs Volleybollklubbs remissvar avseende tävlingsbestämmelserna.
§ 37 Begränsningar
för spelare med internationell transfer
Nytt stycke 2 i § 37
Utländska spelare ska likställas med spelare med svenskt medborgarskap i följande fall:
- Spelare som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl,
- spelare som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl,
- spelare som tidigare haft uppehållstillstånd på grund av asylskäl och i anslutning till att
uppehållstillståndet löpt ut har fått uppehållstillstånd i Sverige på annan grund
- av FIVB klassificeras som ”refugee player”
- Spelare som har uppehållstillstånd i Sverige på annan grund än som volleybollspelare och har
spelat volleyboll i det svenska seriesystemet under minst fem säsonger i följd.
Hälsningar
Peter Hultén
Ordförande Falkenbergs Volleybollklubb