Bilaga 2: Ägare till File gård

Bilaga 2. Ägare File enligt nedslag i mantalslängder, jordeböcker, kartor.
12-1300-tal. Liknat i File. Runristning 285. Gravsten med runskrift vid Othem kyrka, nu borta. Text på
stenen ”Bedjuen för Li(k)nats i File själ”. Sveriges Runinskrifter Gotland.
1523-24. Oluff Fille . Sören Norrbys räkenskapsbok.
1574/77. L File Jacop eller stille”k". Husarbetsboken. Här nämns således Lilla File. Gården har
uppenbarligen varit kluven i två gårdar; Stora och Lilla File.
1585. Liille fielle 3 mkl under St File. Ödegårdslistan (förteckning över ödegårdar på Gotland vid den här
tiden). Lilla File försvinner ur historien efter detta och i yngre källor nämns enbart File.
1608. Jacob ”stille” och Anders ”stille”. Jordeboken 1608. Två brukare. ViLa
1626. Knud File. En brukare, andra parten troligen öde, eller inköpt. (Lerbom) via muntlig uppgift Anders
R. Johansson)
1639?. Jöns Olofsson, Påwell Hints. (uppgift från Revisionsboken 1653, se nedan).
1640. Per Tomsonn, Knud Knudson. Mantalslängd 1640. Två ägare. ViLa
1646. Per Tomsonn. En ägare. Mantalslängd 1646. ViLa
1653. ”Per Thommesson, köpt för 12 år sedan gården av Jöns Olofsson och Påwell Hints, borgare i Visby”.
Revisionsboken 1653. Uppenbarligen samme ägare som nämns 1640 respektive 1646.
1660. Mårten Fijle och Peer Oloffson Fijle. Skatterecenser. Gården delad på två brukare. ViLa
1662. Troligen öde. Skatterecenser 1662.
1696. Pär Fijhle. Skattläggningskartan 1696, Othem socken. Rätte ägaren enligt beskrivningen.
Lantmäterimyndighetens arkiv
Ca 1720. Gården File, tillsammans med Klints, köps upp av kalkpatronen Paul Fries, släkt med Marcus
Schröder. Öhrman 1987.
1770. Olof Jonsson. 3/16 mantal. Carl Klingvall 3/16 mantal. Carl Klingvall är handlande i Slite.
Mantalslängd 1770. ViLa
1776. ⅓ av gården Henrich Sturtzenbecher, ⅓ tillsammans Patrich Sturtzenbecher och handelsmannen
Carl Klingvall, ⅓ Paul Fr. Sturtzenbecher. Ägarna är verksamma inom kalkindustrien. Storskifte 1776
1780. 1/8 del Olof Jonsson (?), 1/16 del Jacob (?), 1/16 del Sturtzenbecher, 1/8 del av ???. Mantalslängd
1780.
1800. 1/8. brukas av handelsmannen ”Remnitz?”. 1/8 del brukas av handelsmannen Carl Fåhreus. 1/8
dels hemman brukas av pastorn Sturtzenbecher.
1810. 1/8 dels mantal ägs av kalkugnsägare Kahls enka, 1/8 av kalkugnsägare Carl Fåhreus, 1/8 av Prosten
Sturtzenbecher. På hans del finns en torpare Ringström och en inhyses Olof Jonsson.
1820. 1/8 äger Herr prosten Sturtzenbecher. På hans lott bor torparen Gahnström. 1/8 äger Kahl och 1/8
äger Fåhreus änka. På hennes del finns en sjudareänka Wiberg. Kan noteras att prosten Sturtzenbecher
även står som ägare till hela granngården Kviende (Qwinnonna), där han uppenbarligen bor. Utöver
prosten och hans dotter finns registrerade på gården ett flertal sjömän, arbetare, pigor etc.
1873. Två ägare, Carl Gahne äger 1/8 mantal, och ¼ delar ägs av lantbrukarna O. Lindbom och N.P.
Thungren. Gahne bor på Ytings gård. Inledningen av arbetet med Laga skiftet. De två andra bor på norra
delen av File gårds marker, vid gränsen till Othemars.
1876. Två ägare, Carl Gahne 1/8 och Anders Edman, 2/8. Båda bor på Ytings gård. Slutet av laga skiftets
genomförande.