Feminismpepp!

Feminismpepp!
Boka in en riktigt peppig
feminism-föreläsning! Vi
går igenom hur politiker
bemöter härskartekniker
och använder de till sin
fördel, samt hur vi som
gröna politiker bemöter
påhopp på vår politik och
förändrar sociala klimat.
Föreläsningen innehåller
berättelser från livet som
EU-parlamentariker och
en hel del dråpliga historier från lagstiftningsarbetet
på EU-nivå. Föreläsningen
är upplagd som en
workshop där deltagarna
bjuds in att lyfta sina egna
erfarenheter. Under föreläsningen ingår även en
längre del som tar upp de
politiska idéerna i boken
”Klimatfeminism” och hur
arbetet går på EU-nivå
med att göra verkstad av
klimatavtalet som slöts i
Paris.
[email protected]
www.linneaengstrom.se