Preliminär budget 2017

PROPOSITION
FÖRSLAG TILL PREL. BUDGET 2017
Gemensamma poster
Medlemsavgifter
Intäkter
Utgifter
Totalt
200000
0
200000
Aktivitetsbidrag
0
5000
−5000
Uppstartsbidrag för sektioner
0
5000
−5000
0
10000
−10000
Medlemshelg
14 000 medlemmar (unionen)/termin totalt
(ht)
Medlemsrekrytering/Info
0
2000
−2000
Finansiella poster (transaktioner)
0
10400
−10400
0
3500
−3500
Hemsida och IT
Inkl. nya kostnader för e-post
Kansli
600
16000
−15400
Kassa, tillbehör
0
2500
−2500
Avtackning
0
1000
−1000
Ekonomiskt arbete och utbildningar
0
7000
−7000
Revisionsarbete
0
300
−300
200600
62700
Summa
Styrelsen
Intäkter
Utgifter
8000
0
Skiftesmiddag
1500
4500
−3000
Middag med fakulteten och inspektor
0
2000
−2000
Styrelsemat
0
3500
−3500
Representation
0
7500
−7500
Medaljer (gravering)
0
1000
−1000
Övrigt
0
2000
−2000
9500
28500
Lokaluthyrning
Intäkter
(10st)
Alkoholförsäljning
Summa
Hus
Utgifter
−19000
Totalt
60000
20000
40000
45000
30000
15000
105000
50000
Intäkter
Förslag: Det behövs köpas in kvittorullar till kassaskrivaren (30 s
Totalt
8000
Bokning
Intäkter från grodan vid skrivaren
137900
Cocktailparty
Summa
8000 + 199 i månaden ish
Utgifter
55000
Totalt
Internet
0
750
−750
Försäkring
0
12 560
−12 560
Förbrukningsvaror
0
70 000
−70 000
Bevakningstjänst
0
21 916
−21 916
Återvinning
0
31 000
−31 000
Larm och lås
0
56 500
−56 500
Städdagar (mat)
0
1 500
−1 500
Verktyg
0
2 000
−2 000
Upprustningsmat
0
1 000
−1 000
Upprustning
0
10 000
−10 000
Oväntade reparationer
0
10 000
−10 000
Fika, kickoff
0
1 000
−1 000
Övrigt
0
5 000
−5 000
85 000
0
85 000
85 000
223 226
Lokaluthyrning, restaurangen
inkl. städredskap och köksredskap
10 månader à 8500 kr
Summa
Bryggeriet
Intäkter
Utgifter
−138 226
Totalt
Bryggpub: mat
2st
5000
5000
0
Bryggpub: dricka
2st
26000
20000
6000
Bryggpub: tryckt material, dekorationer
0
300
−300
0
2100
−2100
3st
0
3000
−3000
3st
7500
0
7500
Övrigt
0
1500
−1500
Bryggning
0
6000
−6000
Fika på mötena
0
500
−500
38500
38400
Provning: mat
3st
Provning: dricka
Provning: biljettpris
Summa
Insparquen
Pubar
Intäkter
Utgifter
100
Totalt
24000
8000
9000
7000
2000
0
3500
−3500
Hemliga helgen
6000
10000
−4000
Insparquesaktiviteter
7000
8000
−1000
Funktionärsaktiviteter
3000
10500
−7500
Kräftskiva
Förkör
Skrubbsittning
T-shirt
3 ht
16000
0
1650
−1650
2700
17250
−14550
Hårfärg
0
2000
−2000
Stabsutrustning
0
10000
−10000
Yngeltextilier
Spons
Stabsfilm
Nytt pris?
0
1000
−1000
11000
0
11000
0
1500
−1500
Bil och bensin
0
2500
−2500
Märken
1500
3000
−1500
Donque
0
2000
−2000
Fika
0
1500
−1500
Tackgåvor
0
800
−800
Övrigt
0
3000
−3000
64200
93200
Summa
Klubbmästeriet
Intäkter
Utgifter
−29000
Totalt
Kick Off
0
2000
−2000
Representation
0
5000
−5000
Medaljer
0
1000
−1000
Administration
0
500
−500
Wb aktiviteter
0
2000
−2000
STAD
0
4900
−4900
Marskalksmys
0
3600
−3600
Pub och festmaterial
0
1000
−1000
310000
208000
102000
Valborgspubrundan
25000
10000
15000
KM fester, biljett och bar
29000
23000
6000
0
3600
−3600
Pubar
Ansökan om utökat
Avskriven dryck
0
7000
−7000
Insparquesfesten
35000
45000
−10000
Gasquen
75000
85000
−10000
0
2000
−2000
474000
403600
Fester (4st)
13000
2500
10500
Entré (4st)
2400
400
2000
Utrustning och underhåll
0
2000
−2000
Marknadsföring
0
1200
−1200
Infomiddag
0
500
−500
1000
2000
−1000
Övrigt
Summa
70400
Green House
Tackfest (2st)
Fika
0
500
−500
Övrigt
0
2000
−2000
16400
11100
Summa
Spexet
Spexpub
Intäkter
2 st
Utgifter
20000
5300
Totalt
15000
5000
Fika
0
1000
−1000
Tröjor
5000
5000
0
Övrigt
0
3000
−3000
Kostym
0
4500
−4500
Dekor
0
4000
−4000
Spexfest
9500
8000
1500
Summa
34500
40500
Populärvetenskapliga sektionen
Kommentar
Science Slam
1 st
Intäkter
Utgifter
−6000
Totalt
4000
3000
1000
Insparquesaktivitet
0
450
−450
Övriga aktiviteter
0
2500
−2500
Fika
0
500
−500
Inköp
0
650
−650
Marknadsföring
Märken
Övrigt
Summa
Lek & Idrottssektionen (LIK)
Kommentar
Aktiviteter
3 stora per termin
0
100
−100
800
1300
−500
0
300
−300
4800
8800
Intäkter
Utgifter
30000
−4000
Totalt
25000
5000
Banhyra Frescatihallen
4000
−4000
Utrustning
3000
−3000
Marknadsförning
1000
−1000
1000
Sittning
9000
8000
Summa
39000
41000
−2000
70474
70474
GRAND TOTAL
Total intäkt
Total utgift
Vinstmarginal (%)
1071500
1001026
6,6
70474