Resultat Älgskidskytte 2017-03-04 Avståndsbedömning