anbudsförfrågan

VÖRÅ
KOMMUN
ANBUDSFÖRFRÅGAN
ANBUDSBLANKETT
Slåttning av vissa enskilda vägar och kommunala byggnadsplanevägar för tiden 2017-2019.
Undertecknad förbinder sig att utföra nämnda arbeten enligt anbudsförfrågan med bifogade kartor.
Vörå 1
Totalpris per km utan mervärdesskatt
__________________€/km
Mervärdesskatt 24 %
__________________€/km
Totalpris per km med mervärdesskatt
__________________€/km
Vörå 2
Totalpris per km utan mervärdesskatt
__________________€/km
Mervärdesskatt 24 %
__________________€/km
Totalpris per km med mervärdesskatt
__________________€
Oravais
Totalpris per km utan mervärdesskatt
__________________€/km
Mervärdesskatt 24 %
__________________€/km
Totalpris per km med mervärdesskatt
__________________€/km
Maxmo
Totalpris per km utan mervärdesskatt
__________________€/km
Mervärdesskatt 24 %
__________________€/km
Totalpris per km med mervärdesskatt
__________________€/km
Vöråvägen 18, 66600 Vörå / Vöyrintie 18, 66600 Vöyri
tfn/puh + 358 6 382 1111 fax + 358 6 382 1300 www.vora.fi [email protected]
VÖRÅ
KOMMUN
ANBUDSFÖRFRÅGAN
ANBUDSBLANKETT
Kommentarer:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Datum Underskrift / entreprenör
__________________________________
Namnförtydligande
Telefon ______________________________
Näradress ____________________________
Postadress ________________________
Vöråvägen 18, 66600 Vörå / Vöyrintie 18, 66600 Vöyri
tfn/puh + 358 6 382 1111 fax + 358 6 382 1300 www.vora.fi [email protected]
VÖRÅ
KOMMUN
ANBUDSFÖRFRÅGAN
Distriktens omfattning framgår ur bifogade plogningslistor
Vöråvägen 18, 66600 Vörå / Vöyrintie 18, 66600 Vöyri
tfn/puh + 358 6 382 1111 fax + 358 6 382 1300 www.vora.fi [email protected]