Provtagningsmateriel för Mikrobiologi

2017-03-06
Sida 1 av 3
Provtagningsmateriel för Mikrobiologi
Blododlingsflaskor
Bild på materiel
Artikelnummer och produktnamn
Information
1. Aerob blodflaska
BacT/ALERT
2. Anaerob blodflaska
BacT/ALERT
3. Pediatrisk blodflaska
BacT/ALERT
4. Hållare med skruvfattning
5. Insats till hållare
6. Mykobakterier/TB med ytterhylsa
BACTEC
7. Mycosis/svamp
BACTEC
Klamydiaset
Bild på materiel
Artikelnummer och produktnamn
Information
8. Klamydiaset, urin (minst 10 st)
9. Klamydiaset, cervix
10. Klamydiaset, uretra
för Klamydia/Gc-DNA och herpes
för Klamydia/Gc-DNA och herpes
Separat provpinne
11. Provpinne
12. Provpinne, tunn
för vaginal- eller cervixsekret i urin,
mm
för uretra- med cervixsekret, öga mm
Sida 2 av 3
Baktset för odling av bakterier och svamp
Bild på materiel
Artikelnummer och produktnamn
Information
13. Baktset
för sår svalg, feces, cervix
14. Baktset, nasofarynx
15. Baktset, tunn
för uretra, öga, öra mm
Virusset, för molekylärbiologi, DNA, RNA
16. Virusset
för blåsor, svalg, cervix mm
17. Virusset, tunn
för nasofarynx, uretra, öga mm
Feces
18. Fecesrör med sked
för C. difficiletoxin, virus och parasiter
Övrigt
19. Sterilt provrör (vit kork)
för urinodling mm
20. Sterilt glasrör
för svampdiagnostik
21. Steril flaska med ytterhylsa
för mykobakterier/TB bl.a. urin
22. Sputumburk
23. BHI-HIA-rör (kylvara)
för borstprov
24. Helicobact biopsirör, (frysvara)
25. Tuberkulos-ag interferon gamma svar
3 rör (faktureras)
26. Trakealsugset för nasofarynxaspirat
utan sugkateter
27. Trakealsugset för nasofarynxaspirat
med sugkateter
Ny test, 4 rör
Används från
2017-04-03
Sida 3 av 3
Hygienundersökningar
Bild på materiel
Artikelnummer och produktnamn
Information
28. Sporprov Ånga
1 set =
3 strips+följesedel
1 set =
3 strips+följesedel
Geobacillus stearothermophilus
29. Sporprov Torr
B.atrophaeus
30. Sterila endotoxinfria flaskor, 300 ml
Provtagningsmateriel för kemi
Bild på materiel
Artikelnummer och produktnamn
Information
31. Provtagningsrör F.o.B (För humant F-Hb)
för prov som skickas till Klinisk kemi
32. Salivette-rör (faktureras)
för Saliv-kortisol
33. Saltsyra 6 mmol/L, 20 mL/flaska
för vissa urinsamlingar
Transporthylsor
Bild på materiel
Artikelnummer och produktnamn
Information
34. Objektsglasask
35. Transporthylsa, korta till 5 mL rör
för blod och urinprov mm
36. Transporthylsa, långa till 10 mL rör
för blod och urinprov mm
37. Transporthylsa för blododlingsflaska
för blodflaskor
Provtagningsmateriel för farmakologi
Artikelnummer och produktnamn
38. 5FU Provstabiliseringskit, 1 kit / provtagning
(faktureras)
Information
För stabilisering av speciella
analyser
Provtagningsmateriel för genetik
Artikelnummer och produktnamn
39. Cell-Free DNA BCT rör
Information