Skriv ut / Ladda ner Fullmakt här

FULLMAKT
För _________________ 1 att företräda delägarfastigheten _________________ 2
Vid Kyviks Samfällighetsförenings ordinarie stämma måndagen den 20 mars 2017
Fastighetsägare:
Ort
datum
Ort
datum
_____________________
_____________________
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
Ort
Ort
datum
datum
_____________________
_____________________
Namnförtydligande:
Namnförtydligande:
Observera
Ombud får endast företräda en medlemsfastighet
För att de som gemensamt äger en fastighet ska kunna delta i omröstningar, måste fullmakt
tecknas av samtliga delägare som ej kan närvara vid mötet.
1
2
Ombudets namn
Fastighetsbeteckning