Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring
Annandag Påsk
17 april 2017
När Livet rinner bort…
…en sorgevandring efter den döende Bällstaån.
Start: 09.30 Andakt i Maria kyrka, Jakobsberg
Slut: 15.00 Mässa i Järfälla kyrka.
Vid altartavlan där Jesus ”Det levande vattnet” möter de sörjande Emmausvandrarna.
Kläder efter väder. Ta med lunch och fika. Om möjligt även SL kort.
Anmälan senast 14 april till: Präst Anders Gezelius Hägglund
( 08-580 218 79 eller [email protected] )
S:t Lukas Järfälla
Järfälla