Inbjudan Tema kvalite

Tema Kvalitet
Tema Kvalitet Proton Engineering
Proton Engineering är en ledande leverantör av produkter som bockade, svetsade
och monterade rörkonstruktioner för Automotive och övrig verkstadsindustri. De har
ett väl genomarbetat kvalitetssystem där man mäter och följer upp produktionen
systematiskt.
Under dagen kommer Proton Engineering dela med sig av sin erfarenhet som
mångårig underleverantör för Automotive och visa hur de har lyckats möta dagens
kvalitetskrav. Vi får lära oss mer om bland annat rotorsaksanalyser, internrevisioner
samt det förebyggande kvalitetsarbetet.
För att göra dagen ännu mer innehållsrik så kommer Scania att redogöra för vart de
är på väg och vilka krav som ställs på framtidens leverantörer gällande kvalitet.
Välkomna till en lärorik dag på Proton Engineering med kvalitet i fokus.
Tid
Aktivitet
Ansvarig
08.30
Samling, inledning, fika
SmPF
08.45
Företagspresentation Proton
Proton Engineering
09.30
10.30
Kvalitet på Proton Engineering
Scania kvalitetskrav
Daniel Johansson
Q Scania
12.00
Lunch
Proton Engineering
13.00
Workshop Kvalitet i Produktionen
Daniel Johansson
15:00
Summering och diskussion
Royni Isaksson
Tid
Onsdag den 29 mars
Plats
Proton Engineering AB, Verkstadsgatan 21, Skillingaryd
Pris
Anmälan
1 900 kr för medlem i SmPF.
2 300 kr för icke medlem, moms tillkommer.
Lunch och fika ingår. Medlemsavgift i SmPF 200 kr/år
Anmälan senast 23:e mars via www.smpf.se eller till aktivitetsansvariga.
Anmälan är bindande.
Aktivitetsansvariga
Royni Isaksson, Proton Engineering AB, 072 211 61 55
Thomas Wilsson, Kinnarps, 0370 37 55 51