Uppdaterad taxa för parkering publiceras inom kort.

Taxa för parkering
Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, § 102 med tillägg den 26
oktober 2009, § 145. Ändringar beslutade av kommunfullmäktig den 19
december 2016, § 242.
För parkering på allmän plats inom de områden som markeras på kartbilaga
och där samhällsbyggnadsnämnden anser att avgift behövs för att reglera parkeringen ska följande avgifter gälla:
•
På Malmen, Ängö, Norrgåd och Bremerlyckan/Gamla stan är avgiften fem
kronor per timme.
För pendlarparkering och boendeparkering inom dessa områden är avgiften 200 kr för 30 dygn.
•
På Varvsholmen är avgiften fem kronor per timme och för pendlarparkering 200 kronor för 30 dygn.
•
På Kvarnholmen, område K 1 är avgiften tio kronor per timme.
•
På Kvarnholmen, område K 2 är avgiften fem kronor per timme eller 300
kronor för 30 dygn.
För boende på Kvarnholmen är avgiften 300 kronor för 30 dygn. För att
utfärda ett tillstånd för boendeparkering, som gäller under två år, tar kommunen ut en administrativ avgift på 250 kronor.
•
För nyttoparkeringskort (nyttokort) är avgiften 400 kronor per månad, med
undantag för parkering på platser med parkeringsförbud där avgiften för
ett sådant kort är 200 kronor per dag.
Denna taxa gäller fr.o.m. den 1 januari 2017.
-----------------------------------------Avgiftsfri parkering gäller för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Kartbilaga ”Taxa för parkering”
Norrgårdsgärdet
Ängö!
Varvsholmen
Malmen!
K2
K1
BremerLyckan/Gamla
stan!