ANBUD PÅ FASTIGHETEN

ANBUD PÅ FASTIGHETEN
DEL AV LINDESBERG GUSSELBY 28:4
”GUSSELBY”
Undertecknad/-e avger härmed anbud avseende försäljningen av rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av
försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Areals hemsida på internet och lämnar mot bakgrund av detta följande
anbud på fastigheten/fastigheterna:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Anbud med siffror och bokstäver
_____________________________________________________________________________________________________________________
ANBUDSGIVARE
ANBUDSGIVARE
________________________________________________________
Namn
________________________________________________________
Namn
________________________________________________________
Personnummer
________________________________________________________
Personnummer
________________________________________________________
Gatuadress
________________________________________________________
Gatuadress
________________________________________________________
Postadress
________________________________________________________
Postadress
________________________________________________________
Telefon
________________________________________________________
Telefon
________________________________________________________
E-post
________________________________________________________
E-post
_____________________________________________________________________________________________________________________
Bankreferens (bank, kontaktperson samt telefonnummer)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Eventuella villkor
ANBUDSGIVARENS UNDERSKRIFT
________________________________________________________
Datum och underskrift
________________________________________________________
Datum och underskrift
ANBUD SKA VARA AREAL | ÖREBRO TILLHANDA
SENAST TORSDAGEN DEN 20 APRIL 2017
Post:
Nygatan 15, 702 11 Örebro
E-post:[email protected]
| DALA-JÄRNA | GÖTEBORG | HEDEMORA | HUDIKSVALL | HÄSSLEHOLM | JÖNKÖPING | KARLSTAD | LINKÖPING | LJUNGBY | LJUSDAL | LULEÅ | MALMÖ
| SANDVIKEN | SIMRISHAMN | SKÖVDE | STOCKHOLM | UDDEVALLA | ULRICEHAMN | UPPSALA | VADSTENA | VETLANDA | VÄNERSBORG | VÄSTERÅS
| VÄXJÖ | ÅMÅL | ÖREBRO