Formlösa och formenliga värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen