Struktur: Glidvalla :

!
!
!
JSM ”Vilodag”
Test 10:15
Luft -4,6 66 %
Snö -5,6 21 %
Struktur:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
På en fin grundstruktur typ PL011 LJ011. -5/-15 hela skidan
sedan 2mm linjär bak.
Alternativ är tex -5/-20 hela skidan och 2mm lätt tryckt bak.
Glidvalla :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
LF Bl!å eller LF Hard base som grund.
HF Grön -3/-17 värm in låt kallna sickla borsta sedan rotorkorka
in ett !lager till avsluta med att polera med blå nylon.
Pulver ”Red Creek G Lila” värm in låt kallna sedan rotorfilt.
Nytt test i eftermiddag.
Andreas Forneman 070 6474700