Byggnadsinspektörens meddelande 8.3.2017

Vörå kommun
Byggnadsinspektör
MEDDELANDE
DATUM DÅ BESLUT MEDDELAS RÖRANDE NEDAN UPPRÄKNADE ANSÖKNINGAR OM TILLSTÅND
08.03.2017
Lovnummer
Paragraf
Sökande
Byggplats
Adress
Beslut
Beslutsdatum
Rintamäki, 946-417-0015-0144
Stora Bockholmen
66730
OXKANGAR
Godkänt
06.03.2017
Grannars, 946-418-0004-0073
Vöråvägen 973
66600
VÖRÅ
Godkänt
06.03.2017
Grannars, 946-418-0004-0073
Vöråvägen 973
66600
VÖRÅ
Godkänt
06.03.2017
Grannars, 946-418-0004-0073
Vöråvägen 973
66600
VÖRÅ
Godkänt
06.03.2017
Brorslöte, 946-407-0004-0001
Vöråvägen 1128
66600
VÖRÅ
Godkänt
06.03.2017
Riback, 946-410-0002-0041
Leukusvägen 80
66600
VÖRÅ
Godkänt
06.03.2017
Wasberg, 946-408-0001-0154
Särkimo 1196
66640
MAXMO
Godkänt
06.03.2017
Åtgärd
2014-0084
§ 2
Jåfs Rune
Förlängning av påbörjandetid
2017-0017
§ 14
Brors Anders
Bygglov, värmecentral
2017-0018
§ 15
Brors Anders
Bygglov, tillbyggnad av suggstall
2017-0019
§ 16
Brors Anders
Bygglov, tillbyggnad av slaktsvinsstall
2017-0020
§ 17
Brors Anders
Åtgärdstillstånd, svämbrunn
2017-0021
§ 18
Sandås Simon
Bygglov, garage
2017-0022
§ 19
Svanfors Simon
Bygglov, bastu
Vörå kommun
Byggnadsinspektör
Lovnummer
Paragraf
MEDDELANDE
Sökande
Byggplats
Adress
Beslut
Beslutsdatum
Gullback, 946-435-0001-0028
Gullbackvägen 79
66840
PENSALA
Godkänt
06.03.2017
Sandell, 946-405-0002-0035
Vasavägen 766b
66710
KAITSOR
Godkänt
06.03.2017
Åtgärd
2017-0023
§ 20
Häggblom Niklas
Åtgärdstillstånd, bergsvärme
2017-0024
§ 21
Jåfs Rune
Bygglov, bastu
9 Beslut
Detta meddelande har anslagits på Vörå kommuns anslagstavla 07.03.2017
__________________________________
Peter Rex
Byggnadsinspektör
Rättelseyrkande
Den som missnöjd med beslutet har rätt att få ärendet upptaget till behandling i byggnads- och miljönämnden. Rätten
att framställa missnöje mot beslutet bestäms på samma grunder, som ifråga om besvärsrätten enligt
MBL 187 §, 192 §
Yrkandet skall framställas skriftligen inom tiden för 'missnöje'.
Yrkandet riktas till: Byggnads- och miljönämnden i Vörå kommun Vöråvägen 18, 66600 VÖRÅ
Rättelseyrkan anmärkningstid 08.03.2017 - 22.03.2017
Detta meddelande har varit på anslagstavlan
____.____._______ - ____.____._______
Ansvarig för anslagstavlan
_________________________________