Injustering - Flakt Woods

iQ Star LYRA II chilled beam cassette
Fläkt Woods
9802 SE 2017.03.07
Injustering
1 (7)
Rätt till ändringar förbehålles.
iQ Star LYRA II chilled beam cassette
Fläkt Woods
9802 SE 2017.03.07
Injustering
2 (7)
Rätt till ändringar förbehålles.
iQ Star LYRA II chilled beam cassette
Injustering
Pi Function
Tabell 1: Wiring diagram
1
2
24 VAC (┴)
24 VAC (~)
24 VDC (-)
24 VDC (+)
Operating Voltage
blue
brown
(BU)
(BN)
Fläkt Woods
9802 SE 2017.03.07
3
4
0...10 V
0...10 V
Control signal (Y)
black
(BK)
Feedback signal (U)
grey
(GY)
3 (7)
a
b
Modbus
Rätt till ändringar förbehålles.
iQ Star LYRA II chilled beam cassette
Injustering
K100%
3.35
5.70
5.85
9.40
9.60
IQCC-060-bb-c-01/02-e
IQCC-060-bb-c-03/04-e
IQCC-120-bb-c-01/02-e
IQCC-120-bb-c-03/04-e
IQCC-120-bb-c-05/06-e
K100%
Fläkt Woods
9802 SE 2017.03.07
4 (7)
Rätt till ändringar förbehålles.
iQ Star LYRA II chilled beam cassette
Injustering
V0, Vmin & Vmax
Fläkt Woods
9802 SE 2017.03.07
5 (7)
Rätt till ändringar förbehålles.
iQ Star LYRA II chilled beam cassette
Injustering
STRZ-76
Fläkt Woods
9802 SE 2017.03.07
6 (7)
Rätt till ändringar förbehålles.
iQ Star LYRA II chilled beam cassette
STRZ-76-02-cc-d-ee
STRZ-76-bb-02/04/06/08-d-ee
STRZ-76-bb-03/04/07/08
Fläkt Woods
9802 SE 2017.03.07
Injustering
Parameter 15 = 1
Parameter 18 = 2
Parameter 45 = 1, Parameter 17 = 3
7 (7)
Rätt till ändringar förbehålles.