Åby skytteklubb inbjuder till

VALDEMARSVIKS –
PISTOLSKYTTEKLUBB
inbjuder till
Östgötaserien Nr.1 & Norrköpingsringens fältserie Nr.4
samt
Ringmästerskap i vapengrupp A
POÄNGFÄLT( med 8 stationer.
Datum:
Anmälan:
Plats:
1:a start
1 April
09.30 – 10.30 två vapen / 09.30 – 11.00 ett vapen
Toverums Jaktskyttebana ( södra infarten från E22an mot
Valdemarsvik)
10.00 50kr/start
A-varvet kommer att skjutas utan stationsbefäl, för att vi själva ska hinna skjuta,
medtag om möjligt klocka.
Enklare förtäring kommer att finnas.
Frågor, kontakta Hans Wallden 0760010167
Välkommna!