Distriktskampen ställning Dag 2

Distriktskampen ställning Dag 2
Lag
Dalarna
Norrbotten
Jämtland/Härjedalen
Västerbotten
Gästrikland
Småland
Stockholm
Ångermanland
Östergötland
Västergötland
Uppland
Värmland
Medelpad
Hälsingland
Göteborg
Örebro
Bohus/Dal
Gotland
Södermanland
226
169
131
91
86
73
71
64
63
61
50
48
44
31
28
22
12
6
2