Bakjoursskola Ryggkirurgi - Svensk Ortopedisk Förening

BakjoursskolaRyggkirurgi
SvenskRyggkirurgiskFörening
Traumatiskatillstånd
• Frakturerihals- bröst- ochländrygg
• Diskskadaochligamentskadorihalsryggen
-indikationförkirurgi
-Konservativ behandling
-TLICSklassifikation
• Traumatiskaryggmärgsskador
-Ikombinationmedfraktur
-Utan fraktur
Metastaserikotpelaren
• Utredning
• Indikationförkirurgiskåtgärd
Infektionerikotpelaren
• Diskit/spondylit
• Epiduralabscesser
• Ev postoperativainfektioner
Diskbråck
• Cauda equina syndrom
• Halsryggsdiskbråckmedmyelopathi
Kommunikationmedryggbakjour
• Vadönskarryggbakjourenvetavid
konsultation
• Bakjoursskolanbedömstaendag
• Föreslåsliggaihopmedbarnortopedi