FARSTAVIKENS SKOLA KVARNBERGET • BEFINTLIG BYGGNAD

FARSTAVIKENS SKOLA KVARNBERGET • BEFINTLIG BYGGNAD
Perspektiv från norr
Perspektiv från söder
FARSTAVIKENS SKOLA KVARNBERGET • TILLBYGGNAD
Perspektiv från norr
Perspektiv från söder