Pressmeddelande 2017-03-06

Pressmeddelande
2017-­03-­06
HUR SER FRAMTIDENS BUSSKULTUR UT? Bussbolaget Nobina och Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg inledde i
höstas ett samarbete på temat ”Framtidens busskultur”. Projektet, som är
uppdelat i två delar, vill engagera elever i frågor som rör kollektivtrafiken i
allmänhet och bussresor i synnerhet.
Projektets första del har gått ut på att elever på Samhällsprogrammet har arbetat
med enkäter och djupintervjuer av både ungdomar och vuxna om deras resvanor
och attityder till kollektivtrafiken. Den andra handlar om att Estet- och
Teknikelever bygger sina egna busskurer för morgondagens hållplatser.
Nu är den första delen av projektet klar att redovisas!
– Eleverna har tyckt att det har varit spännande och motiverande att få arbeta
med ett skarpt projekt, något som är på riktigt. De har lärt sig massor på vägen
om olika metoder att undersöka ungdomars åsikter och beteenden, säger Sara
Kuylenstierna, lärare på Samhällsprogrammet.
Initiativtagaren till projektet, Henri Kokko på Nobina, ser fram emot
resultaten:
– Vi vill veta mer om hur ungdomar ser på vårt utbud och på hur vi kan möta
deras önskemål. Elevernas tankar om hur vi kan bli bättre kommer att vara till
glädje för alla som reser i framtidens busskultur.
Välkommen att ta del av resultaten!
Plats: Peder Skrivares Gymnasium, Aulan Hus 1
Tid: 9/3 kl. 12.45 - 14.00
Kontakt:
Henri Kokko
Affärsutvecklare Nobina Sverige AB
Mobil: 0701-872 606
E-post: [email protected]
Pär Wiik
Skola-arbetslivsutvecklare, Varbergs Kommun
Mobil: 0702-513244
E-post: [email protected]
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-­POSTADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15 Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg 0340-­880 00 212000-­1249 [email protected] WEBBPLATS www.varberg.se 432 80 Varberg FAX 0340-­67 64 52