Bilaga 4 Jämförelse mätning/beräkning dB (A) impuls Mätpunkt B