Kallelse dagordning

1 (1)
Landstingsstyrelsen
Forskningsberedningen
KALLELSE/DAGORDNING
2017-03-06
Landstingsstyrelsens forskningsberedning kallas till
sammanträde
Datum
2017-03-16
Tid
10.00 - 12.00
Plats
Skärgårdssalen, Landstingshuset
Förhinder
meddelas till
Agneta Marmestrand-Ruud
e-post: [email protected],
tfn: 070-737 44 67
Ärenden
1
Justerare och justeringsdag
2
Svar på skrivelse Theo Bodin (V)
Föredragande Jan Andersson
Information
3
Storskaliga analyser av vår arvsmassa: en revolution för
diagnostiken av ärftliga sjukdomar
Föredragande Anna Wedell, professor klinisk genetik
4
Ny organisation för kunskapsstyrning- så påverkas
forskningen
Föredragande Jan Andersson
5
Ordförande informerar
6
Övriga frågor
Peter Carpelan
Ordförande