Timplan för grundskolan

Utbildningsförvaltningen
Timplan för Älmhults kommuns grundskolor
(undervisningsminuter/vecka)
Ämne
Åk 1
Åk 2
Bild
30
30
Hemkunskap
Idrott och Hälsa
60
60
Musik
30
30
Slöjd
0
50
Svenska
400
380
Engelska
60
Matematik
230
225
SO
50
90
- Geografi
- Historia
- Samhällskunskap
- Religion
NO
30
60
- Biologi
- Fysik
- Kemi
Teknik
10
20
Språkval
Skolans val
30
30
Elevens val
50
50
Summa
920
1085
Åk 3
30
Åk 4
50
Åk 5
50
Åk 7
50
100
40
70
320
120
180
Åk 6
50
70
120
40
60
240
120
180
100
50
60
180
120
160
Åk 8
50
70
100
50
60
150
120
160
Åk 9
50
40
100
50
60
150
120
160
100
30
70
380
60
225
150
100
40
70
320
120
200
60
40
30
30
60
40
30
40
60
50
40
50
70
40
50
40
40
30
40
80
40
70
50
30
50
50
40
50
50
30
40
50
50
50
30
55
55
55
60
60
1340
60
60
1380
50
50
50
45
170
60
60
1405
55
55
55
45
170*
60
60
1420**
60
60
1320
90
20
30
60
1245
* 150 min under läsåret 2016/17 eftersom eleverna enligt tidigare timplan haft språkval under årskurs 6
** minskas 20 minuter under läsåret 2016/17 beroende på mindre språkval i enlighet med föregående anmärkning
170
60
60
1405