Tidsprogram prel

FIK-Spelen, Falun 2017-03-11
Tidsprogram
Tid
09.30
09.45
10.00
10.30
10.35
10.40
10.55
11.00
11.10
11.30
11.45
11.55
12.10
12.15
12.25
12.40
13.00
13.05
13.10
13.15
13.20
13.25
13.30
13.35
13.40
13.45
13.50
13.55
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
15.00
15.10
15.20
15.25
15.30
15.35
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
16.30
16.40
16.50
17.00
Löpningar
Höjd 1
Höjd 2
F13 (11)
F/P15+K (7+3+2)
Stav
Längd 1
Längd 2
F9 (20)
P9 (9)
F7 60 m fi
P7 60m fi
F8 60 m fö (3)
P8 60 m fi
P9 60 m fö (2)
F9 60 m fö (4)
F10 60 m fö (3)
P10 60 m fö (2)
F11 60 m fö (3)
P11 60 m fi
F15 60 m fö (2)
P13 60 m fö (3)
F13 60m fö (4)
F8 60 m fi
P9 60 m fi
F9 60 m fi
F10 60 m fi
P10 60m fi
F11 60 m fi
F13 60 m fi
P13 60 m fi
F15 60 m fi
P15 60 m fi
K 60m fi
M 60 m fi
P7 (7)
F7 (9)
P8 (5)
F8 (19)
P13+15 (4+2)
F10 (17)
F11 (17)
M+K (1+2)
F13 (22)
F11 (9)
P10 (11)
F10 (12)
F13+15 (4+4)
P13 (16)
P11 (6)
F13 60 m hä (11)
P13 60 m hä (5)
F15 60 m hä (3)
F17+K 60 m hä (3+2)
P15 60 m hä (3)
P10+11 (4+1)
F13 600 m (6)
F11 600 m (7)
F10 600m (5)
P10 600m (4)
P11 600m (2)
P13 600 m (8)
F15 800 m (3)
P15 800 m (2)
P13 (8)
F15+K (16+7)
P15+M (3+3)
Kula
Tid
09.30
P13 (8)
09.45
10.00
P11 (5)
10.30
10.35
10.40
10.55
11.00
11.10
F15/17+P15/17+M 11.30
(4+4+3+1+1)
11.45
11.55
12.10
12.15
12.25
12.40
F13 (19)
13.00
13.05
13.10
13.15
13.20
13.25
13.30
13.35
13.40
13.45
13.50
13.55
14.00
14.10
P10 (5)
14.20
14.30
14.40
F11 (10)
15.00
15.10
15.20
15.25
15.30
15.35
F10 (15)
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
16.30
16.40
16.50
17.00
Siffrorna inom ( ) är för 60 meter antal heat och i övriga grenar antal anmälda
OBS! AVPRICKNING SENAST 45 MIN INNAN START I ALLA LÖPGRENAR
Tidsprogram FIK-Spelen 2017
F7
P7
10.30 60 m fi
11.00 längd (9)
10.35 60 m fi
11.00 längd (7)
F8
P8
10.40 60 m fö (3)
11.45 längd (19)
13.00 60 m fi
10.55 60 m fi
11.45 längd (5)
F9
P9
09.45 längd (20)
11.10 60 m fö (4)
13.10 60 m fi
10.00 längd (9)
11.00 60 m fö (2)
13.05 60 m fi
F10
11.30
12.15
13.15
14.10
15.40
16.20
P10
60 m fö (3)
längd (17)
60 m fi
höjd (12)
kula (15)
600 m (5)
11.45
13.20
13.45
14.20
15.50
16.30
60 m fö (3)
längd (17)
60 m fi
höjd (9)
kula (10)
600 m (7)
10.30
12.10
15.00
15.50
16.30
höjd (11)
60 m fö (4)
kula (19)
60 m fi
längd (22)
stav (4)
60 m hä (11)
600 m (6)
09.45
11.30
12.25
13.35
14.30
15.20
15.50
16.40
höjd (6)
kula (4)
60 m fö (2)
60 m fi
stav (4)
60 m hä (3)
längd (16)
800 m (3)
09.30
11.30
11.30
13.45
15.35
17.00
17.00
F11
11.55
12.40
13.25
14.10
15.00
16.10
P11
F13
09.30
12.40
13.00
13.30
13.45
14.30
15.10
16.00
kula (5)
60 m fi
längd (6)
höjd (1)
600 m (6)
P13
F15
09.30
11.30
12.15
13.40
14.30
15.25
15.50
16.50
60 m fö (2)
60 m fi
längd (10)
kula (5)
höjd (4)
600 m (4)
kula (8)
stav (4)
60 m fö (3)
60 m fi
längd (16)
60 m hä (5)
höjd (8)
600 m (8)
P15
höjd (3)
kula (3)
stav (2)
60 m fi
60 m hä (3)
längd (3)
800 m (2)
F17
P17
11.30 kula (4)
15.30 60 m hä (3)
11.30 kula (1)
Kvinnor
Män
09.30
13.00
13.50
15.30
15.50
11.30
13.00
13.55
17.00
höjd (2)
stav (2)
60 m fi
60 m hä (2)
längd (7)
kula (1)
stav (1)
60 m fi
längd (3)
Siffrorna inom parentes anger antal anmälda
OBS! AVPRICKNING SENAST 45 MIN INNAN START I ALLA LÖPGRENAR