Handling 1 del 1 Anbudsformulär kuvert 1 Pris

Anbudsformulär för första kuvertet ”Väsjö torg, Pris, Dnr 2017/0097 KS”
Markförsäljningstävling Väsjö torg
Uppgifter om anbudslämnare
Namn:
Postadress:
Organisationsnummer:
Kontaktperson (namn, epost och tel):
Pris
Vald lott (A, B, C, D eller E):
Total köpeskilling:
Köpeskilling i kr/m2 ljus BTA:
Tilläggsköpeskilling i kr/m2 ljus BTA:
Värdetidpunkt juni 2017.
Anbudet är bindande till 2017-12-31.
Lägg detta anbudsformulär i det första kuvertet. Klistra igen det första kuvertet
och märk det med ”Väsjö torg, Pris, Dnr 2017/0097 KS”.
Lägg det första kuvertet och det andra kuvertet i ett tredje kuvert. Märk det
tredje kuvertet med ”Anbud markförsäljningstävling Väsjö torg, Väsjön,
Dnr 2017/0097 KS”
Underskrift
…………………………….
…………………………..
Bifoga registreringsbevis/behörighetshandlingar