FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid årsmöte med Bollebygds Hembygds & Fornminnesförening onsdag den 15 mars 2017
klockan 18.30 i Åsenstugan.
Ärenden:
1. Mötes öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Dagordningens godkännande
4. Fråga om mötets kallande i laga ordning
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av justerare, tillika rösträknare
7. Styrelsens årsberättelse och kassarapport
8. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2016
9. Val av ordförande för år 2017
10. Val av tre ledamöter i styrelsen för en tid av tre år
11. Fyllnadsval av styrelseledamot på två år
12. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av tre år
13. Val av två revisorer jämte två suppleanter för år 2017
14. Val av nio stycken tillsyningsmän för år 2017
15. Val av representanter till Sjuhäradsbygdens hembygdskrets
16. Valberedning ”sammankallade” för årsmötet 2018
17. Beslut om medlemsavgift för år 2018
18. Övriga frågor och förslag
19. Avslutning av mötet.
Se vidare våra annonser i Annon´sMarkna´n eller på vår hemsida
www.hembygd.se/Bollebygd
Årets Valberedning: Håkan Alfredsson
Hans Bergman
Lennart Bornehall
BOLLEBYGDS HEMBYGDS & FORNMINNESFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Styrelsen för Bollebygds Hembygds & Fornminnesförening får härmed avge följande
verksamhetsberättelse.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice ordförande
Övriga ledamöter
Suppleanter
Anita Andersson
Camilla Nordin
Ulla-Britt Alfredsson
Erik Axberg
Ingemar Fredriksson
Gunnel Gustavsson
Ronny Gustavsson
Agne Johansson
Ann-Sofie Larsson
Ingvar Persson
Bo Balder
Jan Gustavsson
Gert Nilsson
Revisorer
Sigge Bodén
Elsa Thuresson
Revisorssuppleanter
Vivianne Andrén
Sture Areqvist
Tillsyningsmän
Håkan Alfredsson
Sture Areqvist
Bo Balder
Hans Bergman
Sigge Bodén
Agne Johansson
Roy Kilén
Gert Nilsson
Bengt Svensson
Styrelsen har under året haft tretton protokollförda möten, utöver årsmötet.
Medlemsantalet var under året 342 personer.
Sammankomster och övrig verksamhet
Året började med en efterlängtad berättarföreställning ”Farmor och Världen” av och med
Britta Andersson, den 24 januari, efter den fullsatta föreställningen serverades
risgrynspudding, bröd och dryck i Åsenstugan.
Christer Falk visade sin bildkavalkad i ord, bilder och filmklipp i Nya museét den 28 februari
samt den 3 mars, lokalen var även dessa kvällar fullsatta, efteråt serverades kaffe och tilltugg
i Åsenstugan.
Årets årsmöte hölls den 16 mars i Åsenstugan, Bollebygds hembygdsgård. Ordförande var
Sten Persson och Ann-Sofie Larsson förde pennan. Efter förhandlingarna serverades kaffe
och smörgås, därefter kunde den som ville se vår nya utställning i museet, 50 – 60tal och
foton av Christer Falk.
50 – 60tals utställning i Nya Museet har från 10 april vid många tillfällen visats för grupper
och enskilda besökare. Vid dessa tillfällen har vi även visat bilder och filmer ur vårt bildarkiv.
Vid några tillfällen har vi haft besök från andra hembygdsföreningar, då har vi serverat mat
eller haft kaffeservering.
Valborgsmässofirande den 30 april med eld och tal i Hedebergspark. Vårtalet hölls av
Bollebygds ambassadör Christer Falk. Traditionsenlig servering med kaffe och våfflor.
Gammaldags Kaffekalas och Loppis hade vi den 22 maj och många besökare kom för att
njuta av 7 sorters kakor, moccatårta och fynda på loppisen.
Svenska flaggansdag 6 juni, Peter Rosholm höll tal och Arthur Eriksson stämde in till sång
medans fanan bärs av Ingvar Persson. Det serverades Sverigebakelse och det var stor
uppslutning.
Midsommardagen, 25 juni, hölls den sedvanliga midsommarfesten med dans kring
midsommarstången, musik, lotterier, kaffeservering och vackert väder. Festen var mycket
välbesökt.
Musikkryss 6 juli och 13 juli underhölls av Ann-Britt Larsson och Arthur Eriksson. Våfflor,
kaffe och mycket folk båda kvällarna.
Friluftsgudstjänst med Bertil Hanberger söndag den 10 juli
17 juli visade hembygdsföreningen upp sig i Ramnaparken i Borås och sålde vårt hällbakade
bröd.
20 augusti Hantverk och Hembygdsdag. Där vi bland annat gästades av Full Rulle ”Moppers”
som visade upp sina klenoder, Svedjornasgård visade upp sina smådjur, många hantverkare
och utställare fanns på plats. Lotterier, smörkärning, servering, fiskdamm och tipspromenad.
18 september firar vi kulturarvsdagen och hembygdens år, som firade 100 år. Olle
Gottfridsson gjorde fisklådor, Curt Bengtsson visade Balleboslöjd, Stig Olsson tillverkade
trärännor, Anita Andersson som ystade ost, bildförevisning, servering.
30 oktober Britta Andersson kåserar ”Ryttaren och Mannen Med Fiolen” då Brittas
föreställning var så populär gjorde hon en repris den 13 november.
20 november kom Dan Waern – världsrekord på 1000 m, ett rekord som stod sig i 57 år. Dan
berättar om sina framgångar. Vid alla tillfällena var det servering och lokalen var fullsatt.
Prova-på-bakning för barn den 1 november och för vuxna den 12 november. Deltagarna var
mycket nöjda.
27 november var det Julmarknad i Bollebygd och föreningen fanns på plats för att visa upp
sig, prata om föreningen och sälja lotter.
11 december Julstämning som vi annars brukar ha på lördag hamnade i år på en söndag.
Grötfrukost serverades i Högsgärdesstugan, glögg i smedjan, utställare/försäljare och
lotterier i Åsenstugan. Bollebygds Luciatåg gästade oss. Christer Falk satte upp nya foton i
utställningen i nya museet.
Medlemmar i föreningen har haft möjlighet att luta fisk under ledning av Agne Johansson,
även korvstoppning under ledning av Gunnel Gustavsson, som vi den 22 december gjorde
det sista av lutning och stoppning och kunde fira med dopp i grytan.
23 december var det julkaffe i Åsenstugan för alla som hjälpt till under året.
Åsenstugan har under året varit uthyrd till föreningar, kursverksamhet och privatpersoner,
bland annat kalas, utställning, namngivning, vigslar och samling efter begravningsakter. Nya
Museet lockar många besökare, grupper, föreningar mm, så även denna byggnad har varit
uthyrd mycket under året.
Skolklasser både från Bollebygdsskolan och Gaddenskolan har besökt hembygdsgården och
även fått lära sig baka. Även förskola från Gadden har besökt oss. Nya museet har haft sex
besök från Bollegården och ett besök av boende på Ballebo boendet, olika föreningar har
haft sina styrelsemöten där. Familjer och barngrupper besöker flitigt vår fina hembygdspark.
Tillsyningsmännen har under året, tillsammans med de manliga och kvinnliga
representanterna i styrelsen hållit stugorna och omgivningarna i perfekt skick.
Under året har medlemmar i föreningen förfärdigat vinster till våra lotterier genom att väva
vackra mattor och dukar, dessa vinster är väldigt åtråvärda.
Bakstugan har varit flitigt använd under året och många medlemmar har också bakat
hällbakat bröd till våra lotterier och detta är mycket populärt. Brödbaket är något vår
förening satsar mycket på och det finns alltid nybakat bröd till alla våra evenemang.
Christer Falk har gjort vårt fina Hembygdsblad, där man har kunnat se föreningens planerade
aktiviteter, läsa kortare intervjuer mm. Han framställer även filmer från och till olika
arrangemang på Hembygdsgården.
Under året som har gått har föreningen skaffat swish och en Facebook-sida, sidan hittar ni
genom att söka på ”Bollebygds Hembygds- och Fornminnesförening”.
Medarrangör, vid våra kurser och vid de olika kulturhändelser vi anordnat, har varit
Studieförbundet Vuxenskolan i Bollebygd.
Föreningen har under året fått många gamla föremål, både till museet och till andra
byggnader, med risk för att någon blir glömd säger vi ett STORT TACK till alla givare.
SLUTORD
Styrelsen framför ett varmt tack till alla medlemmar som på något sätt bidragit/medverkat
till skötsel och trivsel vid hembygdsföreningens olika aktiviteter.
Ett varmt tack framförs även till alla som skänkt gåvor, lämnat bidrag eller på annat sätt
förgyllt föreningens verksamhet.
Vår förhoppning är att många av våra medlemmar även i fortsättningen kommer att närvara
flitigt och idogt arbete för hembygdsgården och föreningens bästa.
Bollebygd i februari 2017
Anita Andersson
Ulla-Britt Alfredsson
Erik Axberg
Ingemar Fredriksson
Gunnel Gustavsson
Ronny Gustavsson
Agne Johansson
Ann-Sofie Larsson
Camilla Nordin
Ingvar Persson
Bo Balder
Jan Gustavsson
Gert Nilsson