Aktuell Kungörelse - S:T Pauli Katolska Församling

VAR MIG NÅDIG O GUD
(VECKA 10 MARS 2017)
Måndag
6
Mässa i Gävle kl 11.00
Tisadag
7
Mässa i Gävle kl 18.00
Onsdag
8
Mässa i Gävle kl. 11.00
Katolska Kyrkans lära för vuxna kl. 18.45
Torsdag
9
Korsvägsandakt i Sandviken kl. 18.00; därefter,
Mässa.
Fredag
10
Korsvägsandakt kl. 17.30. Mässa kl. 18.00
Korsvägsandakt i Sörforsa kl. 18.00
Korsvägsandakt i Ovanåker kl. 18.00?
Lördag
11
Trosundervisning för barn och ungdomar i Gävle kl.
Kl. 10.00. Korsvägsandakt kl. 12.15
Söndag
12
Mässa i Ovanåker kl. 11.00
Mässa i Sandviken kl. 9.30
Mässa i Gävle kl. 11.00
Mässa i Söderhamn kl. 13.45
Mässa i Sörforsa kl. 16.30
Reträtt på polska:
24-26 mars (Fredag to Söndag)
Mer information om programet för Fastan och Påsk kommer.