Pressmeddelande

Pressmeddelande 2017-03-07
Svenska storbanker kopplas till kränkningar av Borneos ursprungsfolk
Sju av Sveriges största banker investerar miljarder i företag som länkas till kränkningar av
ursprungsfolk på Borneo. Ingen av bankerna har agerat tillräckligt trots att det bryter mot deras
egna riktlinjer, visar en rapport från Swedwatch och Fair Finance Guide.
En ny granskning visar att svenska bankers fonder investerar flera miljarder i företag som kopplas till
kränkningar av ursprungsfolks rättigheter och skövling av regnskog på Borneo. Rapporten släpps i
samband med premiären av en ny svensk dokumentärfilm, The Borneo Case, som visar
ursprungsfolkens kamp för sina rättigheter i området.
– Läget på Borneo är alarmerande. I våra möten med människor från olika ursprungsfolk berättades
samma historia – att de hade fråntagits sin mark och skog utan att tillfrågas eller kompenseras. Att
svenska banker inte satt ordentlig press på företagen att respektera ursprungsfolkens rättigheter är
oerhört allvarligt, säger Frida Arounsavath, researcher på Swedwatch och författare av rapporten.
Rapporten Silent Approval bygger på en fältstudie på Borneo med över 70 intervjuade personer, och
granskar hur fyra företag är länkade till negativ påverkan på öns ursprungsfolk samt kopplingarna till
sju banker i Sverige: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och
Swedbank. Resultaten visar att alla bankerna investerar i flera av företagen men att ingen av dem har
agerat tillräckligt för att ta ansvar. Några av företagen hittades till och med i bankernas etiska fonder.
– Bankerna har ambitiösa riktlinjer som säger att de ska skydda ursprungsfolken, men ingen av dem
klarade en närmare granskning. Det är ett svek men också en missad möjlighet för bankerna att göra
positiv skillnad både för ursprungsfolken och för sina kunder, säger Jakob König, projektledare på Fair
Finance Guide.
Skövlingen av Borneos regnskogar har pågått i decennier och kallats för ett av vår tids största
miljöbrott. Inför öppen ridå har enorma ytor avskogats och omvandlats till bland annat
palmoljeplantager och gruvor, vilket även fått svåra konsekvenser för öns ursprungsfolk. Över hela
Borneo har människor förlorat sin mark och skog och sett sina samhällen upplösas. De som försvarar
ursprungsfolkens rättigheter har hotats, trakasserats och till och med mördats.
Enligt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter har företag ansvar att värna människor och
miljö. Banker som investerar i företagen har ett ansvar och viktig roll i att påverka situationen genom
att sätta press på företagen och kräva nolltolerans mot kränkningar av ursprungsfolks rättigheter.
För mer information, kontakta:
Frida Arounsavath, rapportförfattare, Swedwatch 08–525 203 78
Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter, 073-037 92 93
Om rapporten
Rapporten Silent Approval - The role of banks linked to the crises faced by Borneo’s indigenous peoples and their
forests har tagits fram av Fair Finance Guide och Swedwatch, med stöd av Fair Action och
Naturskyddsföreningen, som även bidragit till att formulera rapportens rekommendationer.
Mer information om filmen The Borneo Case finns på www.theborneocase.com.
Bankernas investeringar i de fyra
företagen, MSEK
39
10
8
6
4
2
0
189
232
661
997
1015
Bankernas poäng på ansvarsarbetet
(max 10)
2
2
2
2
2
3
1089
4