Ladda ner affisch.

Noveller!
Ett samtal om novellgenren i allmänhet och kvinnliga novellister
i synnerhet mellan
Åsa Foster
,
Oline Stig
Oscar Jansson
(novellist)
(författare) och
(litteraturvetare).
Måndagen den 13 mars, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2017 (150kr)
Serveringen öppnar 18.30
För mer information: lundensiskalitteratursallskapet.se
LLS stöds av Lunds kommuns Kultur- och fritidsnämnd