Inbj

Välkomna till
Eksjö Stadslopp
”NYGAMMALT”
fredagen den 26 maj 2017
Klassindelning
Banlängd
Män
Kvinnor
Motion
M 50+
K 50+
P 12
F 12
P 10
F 10
P 8
F 8
P 6
F 6
10 km
10 km
5 km
5 km
5 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
ca 600 m
ca 600 m
Anmälan:
(alla åldrar)
(alla åldrar)
(Män, Kvinnor)
(född 1967 eller tidigare)
(född 1967 eller tidigare)
(född 2005 - 2006)
(född 2005 - 2006)
(född 2007 - 2008)
(född 2007 - 2008)
(född 2009 - 2010)
(född 2009 - 2010)
(född 2011 och senare)
(född 2011 och senare)
Startavgifter
Starttider
tom 21maj tom 25 maj tävlingsdag
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
80 kr
80 kr
80 kr
80 kr
80 kr
80 kr
50 kr
50 kr
200 kr
300 kr
200 kr
300 kr
200 kr
300 kr
200 kr
300 kr
200 kr
300 kr
100 kr
150 kr
100 kr
150 kr
100 kr
150 kr
100 kr
150 kr
100 kr
150 kr
100 kr
150 kr
80 kr
100 kr
80 kr
100 kr
19:30
19:30
19:50
19:50
19:50
18:55
18:50
18:45
18:40
18:30
18:25
18:10
18:00
Via hemsidan, www.esik.nu fliken ”STADSLOPPET”.
Sista anmälningsdag: 21 maj
Anmälan kan även göras hos Intersport Eksjö.
Nygammalt:
Åter utlottningspriser på slutsiffra i 5 och 10 km-klasser.
Efteranmälan: Kan göras fram till 1 timme före start vid nummerlappsutdelningen.
Avgift beroende på datum. Se ovan.
Betalning swish, kort eller kontant (jämna pengar).
Information:
PM och bansträckningar publiceras på www.esik.nu senast 10 april
Kontrollmätt av legitimerad banmätare, Andreas Lundqvist.
Upplysningar: Tävlingsledare Roger Didrick, mobilnr: 070 – 561 89 60 Mail: [email protected]