BUdGet 2017 - ÖSK Fotboll

BUDGET 2017
ÖREBRO SPORTKLUBB FOTBOLL
2016 Budget (tkr)
2017 Budget (tkr)
Utfall 2016
Intäkter
Budget (tkr)
Marknadsintäkter
25
25
Medlemsintäkter
340
325
325
Övriga intäkter
870
950
1020
Summa intäkter
1235
1300
1360
Medlemskostnader
-125
-110
-115
Externa tjänster
-150
-130
-143
Tjänster från ÖSK Elitfotboll AB
-115
-115
-115
Personalkostnader
-65
-142
-76
Summa kostnader
-455
-497
-449
Finansiella poster
-1
-1
Resultat
779
802
15
Kostnader
0
911