Beslut om utskrivning av flickor, en flyttade till sin far en fick

Beslut om utskrivning av flickor, en flyttade till sin far en fick anställning.
Beslut om intagning i Samariterhemmet i Uppsala
Beslut om utbildning vid samrealskoolan för en flicka
Beslut om att stå för förlossningskostnaderna för en flicka